Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Analýza neznámého vzorku

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Analýza neznámého vzorku


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Analýza neznámého vzorku - kationty.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Určení neznámého kationtu pomocí skupinových a důkazových činidel

Pomůcky: Pt drátek, kahan, tabulka skupinových reakcí

Chemikálie: Neznámý vzorek,
Činidla: HCl, H2SO4, KI, H2S, (NH4)2S, Na2CO3, (NH4)2CO3, NaOH, NH3, K2CrO4, NaHPO4, K4[Fe(CN)6]2, KSCN

Princip: Postupnými skupinovými reakcemi lze identifikovat neznámý vzorek popř. více neznámých vzorků, které se potvrdí důkazovými reakcemi.


Postup práce:

1. Neznámý vzorek jsem rozdělil do několika zkumavek a v těch jsem postupně prováděl skupinové reakce.

2. Podle vizuálních výsledků jsem určoval neznámý vzorek a zapisoval reakce

Výpočty:

Vzorek č. 1.:

1. Předpoklad : modrý vzorek, jediný kation →Cu2+

2. Skupinové reakce s K2CrO4, Na2CO3


Cu2+ + K2CrO4 → CuCrO4 +2 K+ hnědá sraženina
Cu2+ + Na2CO3 → CuCO3 +2 Na+ modrá sraženina

3. důkazová reakce
2 Cu2+ + K4[Fe(CN)6]2 → Cu2 + [Fe(CN)6]2 + 4 K+ červenohnědá sraženina
Vzorek č. 2.:

1. předpoklad : jediný kation Ba2+

2. Skupinové reakce s , HCl, H2SO4, H2S, Na2CO3, NaOH, K2CrO4


Ba2+ + Na2CO3 → BaCO3 + 2Na+ bílá sraženina
Ba2+ + H2S → nereaguje
Ba2+ + K2CrO4→ BaCrO4 + 2 K+ žlutá sraženina
Ba2+ + NaOH → nereaguje
Ba2+ + H2SO4 → BaSO4 + H2 bílá sraženina
BaSO4 + konc. HCl → nerozpustná sraženina"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e1c15f73072.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_neznameho_vzorku.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse