Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Analýza neznámého vzorku

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Analýza neznámého vzorku


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Analýza neznámého vzorku - anionty.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Určení neznámého anionu pomocí reakce s H2SO4, Ba(NO3)2, AgNO3, redoxních reakcí a důkazových činidel

Pomůcky: Zkumavky, kahan, pipeta

Chemikálie: Neznámý vzorek,
Činidla: H2SO4 (c = 2mol/l, w = 96%), Ba(NO3)2, AgNO3, KMnO4 (5%), FeCl3, FeSO4, HgCl2, KI ( w = 5%).


Princip: Pomocí jednotlivých postupů: reakce H2SO4, sk. Reakce s Ba(NO3)2, AgNO3 redoxních reakcí s KMnO4 a KI a důkazových reakcí lze identifikovat jeden nebo více neznámých anionů. Při redukci manganu se mangan odbarvuje na bezbarvý Mn2+ a I- se redukuje na elementární Jód, který je průkazně hnědý. U jednotlivých skupinových reakcí dále rozlišujeme rozpustnost vzniklých sraženin v HNO3 a CH3COOH.


Postup práce:

1. Neznámý vzorek jsem rozdělil do zkumavek a provedl jednotlivé reakce na zjištění anionu. Nejprve reakce s H2SO4 za studena a za tepla poté reakce s Ba(NO3)2, AgNO3, kde jsem vždy vyzkoušel rozpustnost v HNO3 a CH3COOH.
2. Následovaly redoxní reakce s KMnO4 a KI, kde jsem pozoroval vznik I2 a Mn2+. Při těchto reakcích jsem vždy přidal trochu H2SO4
3. Nakonec jsem provedl důkazové reakce pro konkretizaci daného aniontu


Výpočty:

Vzorek č. 1.:

1. předpoklad NO3-

2. Reakce s H2SO4


Za studena : nereaguje
Za tepla : NO3- + H+ → HNO3 s konc. H2SO4 → 4HNO3 → 2N2O4 + O2 + 2H2O

3. reakce s Ba(NO3)2, AgNO3

S Ba(NO3)2 → nereaguje
S AgNO3 → nereaguje"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e1c1db082e7.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Analyza_neznameho_vzorku_anionty.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse