Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Argentometrie

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Argentometrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Argentometrie (srážecí titrace). Stanovení Cl- podle Mohra (přímé stanovení).

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovení Cl- podle Mohra (přímé stanovení)

Pomůcky: Byreta kohoutová, titrační baňka, pipeta nedělená (25 ml), odměrná baňka (250 ml).


Chemikálie: Zásobní roztok Cl- (zadané množství 15 ml), K2CrO4 (5%), AgNO3 (c = 0,0195 mol/l)Princip: Cl- se přímo titrují v neutrálním prostředí odměrným roztokem AgNO3 na indikátor K2CrO4

Ag+ + Cl- → AgCl (bílá ↓)

2Ag+ + CrO4- → Ag2CrO4 (červenohnědá ↓) – v bodu ekvivalencePostup práce:

1. Do odměrné baňky jsem dal zadané množství Cl- a doplnil do 250 ml.
2. Odpipetoval jsem 25 ml vzorku do titrační b. a zředil asi na 100 ml destilovanou vodou.
3. Přidal jsem 2 ml indikátoru a titroval do trvalé změny zbarvení, v tomto příp. z bílého na červenohnědé.
4. Stanovení jsem provedl 4krát a výsledky otestoval Q a L testemVýpočty:

MCl-…..35,45 g/mol
Fzř…….250/25 = 10….poměr zásobního roztoku a odpipetovaného množství k práci
cAg+ = 0,0195nCl- = nAg+
n = M/m
n = c .V
mCl- = cAg+ . VAg+ . MCl . Fzř. "

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e37a8a84426.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Srazeci_nitrace.doc (41 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse