Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Chelatometrie

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Chelatometrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Chelatomtreie - Stanovení kationů Ca2+ a Mg2+ vedle sebe a Stanovení Pb2+ a Bi3+.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovení kationů Ca2+ a Mg2+ vedle sebe a Stanovení Pb2+ a Bi3+

Pomůcky: Byreta kuličková, titrační baňka, odměrná baňka (250 ml), pipeta nedělená (25 ml), odměrný válec, kahan.


Chemikálie: Chelaton 3 (c = 0,0499 mol/l), NaOH (c = 2 mol/l), eriochromčerveň T, murexid, pufr, Chelaton 3 (c = 0,0498 mol/l), konc. kyselina dusičná - HNO3, xylenolová oranž, urotropin


Princip: Celkový obsah kovů se určí titrací v prostředí amonného pufru indikátorem eriochromčervení T.Samotný Ca2+ se stanoví v silně zásaditém prostředí (při pH = 11-12), kdy Mg2+ vyloučený jako Mg(OH)2, nereaguje s EDTA a neruší stanovení Ca2+, není-li ho mnoho. Indikátor pro stanovení Ca2+ je murexid.
Ionty Bi3+ lze stanovit v kyselém prostředí (pH 1-2) na indikátor xylenolovou oranž a ionty Pb2+ při pH 5-6. Změnou pH roztoku lze postupně titrovat směs obou iontů.


Postup práce:

1. Do odm. b. jsem dal 16 ml vzorku (Mg2+ a Ca2+) a doplnil po rysku destilovanou vodou.
2. Do titrační baňky jsem odpipetoval 25 ml zásobního roztoku, přidal jsem 20 ml NaOH malé množství murexidu. Titroval jsem EDTA do změny zbarvení z červené do fialové…spotřeba V1.
3. Stanovení jsem provedl 2krát.


1. Do odm. b. jsem dal 16 ml vzorku Fe3+ a doplnil po rysku destilovanou vodou.
2. Do titrační baňky jsem odpipetoval 25 ml zásobního roztoku a zředil na 50 ml, zahřál na 50 °C, přidal 15 ml pufru, malé množství eriochromčerveni T a titroval EDTA z vínově červené do modré barvy…spotřeba V2
3. Stanovení jsem provedl 2krát.


1. Do odm. b. jsem dal 25 ml vzorku (Bi3+ a Pb2+) a doplnil po rysku destilovanou vodou.
2. 50 ml vzorku obsahující Bi3+ a Pb2+ ionty jsem zředil na 100 ml destilovanou
vodou. Přidal jsem několik kapek koncentrované HNO3 a kapalný indikátor
xylenolovou oranž. Roztok se zbarvil červenofialově.
3. Bi3+ ionty jsem titroval EDTA do citrínově žlutého zabarvení…V1
4. Potom ke titrovanému roztoku jsem přidal asi 3 g tuhého urotropinu pro úpravu na pH 5 - 6. Roztok se opět obarvil červenofialově a Pb2+ ionty jsem stanovil titrací
EDTA do opět citrínově žlutého zabarvení….V2
5. Stanovení jsem provedl 4krát."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje tabulky o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e5d3ee4ad5e.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Neutralizacni_titrace_chelatometrie_19.doc (69 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse