Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Vážková stanovení

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Vážková stanovení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Vážková stanovení - Obsah železa.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Vážkové stanovení kationtů železitých ve formě Fe2O3


Pomůcky: Kádinka, filtrační aparatura, porcelánový kelímek, triangl, chemické kleště, pipeta nedělená (25 ml, 100 ml), odměrná baňka (100 ml), exsikátor, analytické váhy normální mechanické


Chemikálie: H2SO4 (2 mol/l), NH3 konc., zředěný v poměru 1 : 3, NH4Cl, roztok kationtů železnatých v zadaném objemu (15 ml), H2O2 (w = 30%)


Princip: Kationty Fe2+ se oxidují na kationty Fe3+ v kyselém prostředí peroxidem vodíku. Kationty Fe3+ se srážejí za horka v přítomnosti amonné soli amoniakem na Fe(OH)3. Amoniak se při reakci chová jako zásada, a tak se při hydrolýze uvolňují hydroxidové anionty OH-. Fe(OH)3 se po promytí a zfiltrování vyžíhá na výsledný Fe2O3, který se zváží.


Postup práce:

1. Do odměrné baňky jsem odpipetoval 15 ml roztoku Fe2+ a doplnil destilovanou vodou na 100 ml
2. Z tohoto množství roztoku jsem odpipetoval 25 ml roztoku a naředil destilovanou vodou na 150 ml
3. Výsledný roztok jsem okyselil několika kapkami zředěné H2SO4, přidal jsem 1 ml H2O2 a zahřál k varu
4. Po chvilkovém povaření jsem přidal trochu elektrolytu NH4Cl (pro vyloučení dobře filtrované sraženiny Fe(OH)3) a srážel jsem amoniakem za horka a za stálého míchání dokud se vylučovala červená sraženina Fe(OH)3 a nad sraženinou jsem necítil amoniak.

5. Matečný louh (roztok nad sraženinou) jsem dekatoval a sraženinu 3krát promyl horkou destilovanou vodou.

6. Sraženinu jsem přefiltroval a na filtru promýval horkou destilovanou vodou až do negativní reakce na sírany (přidávání roztoku Ba2+ dokud se nepřestala vytvářet bílá sraženina)."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e1c2153eb91.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Vazkova_stanoveni.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse