Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Vážková stanovení

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Vážková stanovení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Vážková stanovení - obsah niklu.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Vážkové stanovení kationtů nikelnatých ve formě bis (2,3-butandiondioximato) nikelnatého komplexu .


Pomůcky: Frita, odměrná baňka (100 ml), pipeta dělená (25 ml) i nedělená, hodinové sklíčko,lodička, Kádinka, odsávací baňka, analytické váhy normální mechanické


Chemikálie: Sůl Ni2+ v zadaném množství (0,22 g),
1% etanolový roztok 2,3-butandiondioximu – Čugajevovo činidlo, zředěný NH3 v poměru 1:1


Princip: Kationty Ni2+ se ve slabě amoniakálním prostředí sráží čugajevovým činidlem jako purpurově červená sraženina chalátu bis (2,3-butandiondioximato) nikelnatého, která se po filtraci na fritě a vysušení v sušárně zváží.


Postup práce:

1. Navážil jsem asi 0,22 g nikelnaté soli přesně a kvantitativně jsem ji převedl do odměrné b. a doplnil po rysku na 100 ml destilovanou vodou.
2. Po promíchání jsem odpipetoval 25 ml roztoku nikelnaté soli, který jsem zahřál k varu a za horka srážel 1% čugajevovým činidlem; za stálého míchání jsem přidával přibližně 20 ml činidla dokud se tvořila sraženina. Poté jsem přidával amoniak do slabě amoniakálního prostředí (nad sraženinou byl slabě cítit amoniak).
3. Roztok se sraženinou jsem nechal ustát a zfiltroval jsem jej na předem zvážené fritě a odsál na odsávací baňce
4. Sraženinu jsem promýval horkou destilovanou vodou
5. Promytou sraženinu jsem nechal vysušit v sušičce při teplotě t = 110°C a pak zvážil jako chalát bis (2,3-butandiondioximato) nikelnatý


Výpočty:

Ni2+ + 2 C4H8N2O2 → Ni(C4H7N2O2)2 ↓ purpurově červená + 2 H+ (chalát bis (2,3-butandiondioximato) nikelnatý)"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e1c253b3031.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Vazkova_stanoveni_kationtu.doc (38 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse