Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Vážková stanovení

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - Vážková stanovení


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Vážková stanovení - určení a stanovení aniontů chloridů ve formě chloridu stříbrného.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Vážkové stanovení aniontů chloridů ve formě chloridu stříbrného


Pomůcky: Frita, odměrná baňka (100 ml), pipeta dělená (25 ml) i nedělená, hodinové sklíčko,lodička, Kádinka, odsávací baňka, analytické váhy normální mechanické.


Chemikálie: Roztok chloridů v zadaném objemu (19 ml), AgNO3 (2 %), HNO3 (0,1% a konc 68%).


Princip: Chloridové anionty se sráží za chladu malým nadbytkem roztoku AgNO3 v prostředí HNO3 za vzniku bílé sraženiny AgCl. Po zahřátí a usazení sraženiny v temnu se filtruje ve filtračním kelímku a po vysušení se váží jako AgCl.


Postup práce:

1. Odpipetoval jsem zadaný objem vzorku (19 ml) do odměrné baňky a doplnil do 100 ml destilovanou vodou. Ze zásobního roztoku jsem odpipetoval 25 ml do kádinky a okyselil 0,5 ml konc. HNO3
2. Za stálého míchání jsem po kapkách srážel 2% roztokem AgNO3 dokud se nepřestala vytvářet sraženina (cca30 ml)
3. Poté jsem sraženinu zahřál k varu, aby se sraženina ,,sbalila“ a ponechal jsem ji 30minut v temnu (ve skříňce)
4. Sraženinu jsem zfiltroval na předem zvážené a vysušené fritě a promýval jsem 0,1% kys. dusičnou . Poté jsem ještě jednou promyl destilovanou vodou a vysušil v sušárně při 130 °C.
5. Zvážil jsem výsledný AgClVýpočty:

Cl- + AgNO3 → AgCl ↓bílá + NO3-Praktický výtěžek chelátu

m frita = 41,8464 g
m frita + výtěžek = 42,4160 g
m výtěžek = 0,5696 g"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e37a15e3dd8.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Vazkova_stanoveni_aniontu_chloridu.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse