Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - acidimetrie

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - acidimetrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Acidimetrie - Stanovení NaOH ve 100 ml roztoku.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"
Úkol: Stanovení NaOH ve 100 ml roztoku.

Pomůcky: Byreta kuličková, titrační baňka, odměrná baňka (250 ml), pipeta nedělená (25 ml).

Chemikálie: Kyselina chlorovídková - HCl (c = 0,1038 mol/l), NaOH, fenolftalein,


Princip: NaOH je silná zásada a lze jej přímo stanovit odměrným roztokem HCl. Při stanovení silné zásady silnou kyselinou mohu použít indikátory v rozmezí pKi = 4-10, protože inflexní bod je ve velkém rozmezí titrační křivky.

NaOH + HCl → NaCl + H2OPostup práce:

1. Do odměrné baňky jsem odpipetoval 18 ml vzorku H3BO3 a doplnil destilovanou vodou po rysku.
2. Z této baňky jsem odpipetoval 25 ml do titrační baňky, zředil na 50 ml a přidal 3 kapky indikátoru (FFT).
3. Titroval jsem do trvalého odbarvení fialové barvy. Stanovení jsem provedl 4krát.


Výpočty:

nHCl = nNaOH
n = M/m
n = c .V
m NaOH= cHCl. VHCl. M NaOH . Fzř.

MNaOH…..40 g/mol
Fzř…….250/25 = 10….poměr zásobního roztoku a odpipetovaného množství k práci
cHCl= 0,1038"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje tabulku o rozsahu.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e5cfa9fc38.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Neutralizacni_titrace_acidimetrie.doc (42 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse