Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - acidimetrie

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie - acidimetrie


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Acidimetrie - Stanovení CO3-2 vedle alkalického hydroxidu. (stanovení podle Winklera).

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovení CO3-2 vedle alkalického hydroxidu. (stanovení podle Winklera)

Pomůcky: Byreta kuličková, titrační baňka, odměrná baňka (250 ml), pipeta nedělená (25 ml), odměrný válec.


Chemikálie: Kyselina chlorovodíková - HCl (c = 0,1038 mol/l), NaOH, fenolftalein, methyloranž, BaCL2 (w = 10%)


Princip: Alkalické hydroxidy obsahují často i uhličitany navázané ze vzduchu, jejichž hmotnostní zastoupení chceme znát. CO3-2 vedle OH- se určí ve dvou podílech zásobního roztoku NaOH.

V 1. podílu se stanoví společně alkalický hydroxid a uhličitan, zjistí se celková alkalita OH- titrací HCl na methyloranž podle rovnice:


Na2CO3 + 2 HCl → 2 NaCl + CO2 + H2O

NaOH + HCl → NaCl +H2O


Ve druhém podílu stejně velkém podílu vzorku se alkalicky CO3-2 vysráží BaCl2 a zbylý hydroxid se titruje odměrným roztokem HCl na FFT do odbarvení.


Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2 NaCl

NaOH + HCl → NaCl + H2O


Postup práce:

1. Do odměrné baňky jsem odpipetoval 18 ml vzorku NaOH (s CO3-2 ) a doplnil destilovanou vodou po rysku.
2. Do první titrační baňky jsem odpipetoval 25 ml a přidal 3 kapky indikátoru (MO).
3. Titroval jsem roztokem HCl do trvalé změny barvy (ze žluté na červenou).
4. Do druhé titrační baňky jsem odpipetoval 25 ml, přidal jsem 10 ml BaCl2 a titroval hydroxid sodný na indikátor FFT do trvalého odbarvení
5. Stanovení jsem provedl 4krát pro oba podíly."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje malou tabulku.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e5d31c73e69.zip (19 kB)
Nezabalený formát:
Neutralizacni_titrace_acidimetrie_19.doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse