Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Měření pH

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Měření pH


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma měření pH a stanovení kapacity tlumivého roztoku.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Graf
8.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovit kapacitu tlumivého roztoku.

Pomůcky: pH-metr, byreta kuličková, byreta kohoutová, pipety

Chemikálie: pufr, HCl (c = 0,2 mol.l-1), NaOH (c = 0,2 mol.l-1)

Princip: Tlumivé roztoky (pufry, ústojné roztoky) jsou soustavy slabé kyseliny a její soli se silnou zásadou nebo slabé zásady a její soli se silnou kyselinou.

Tlumivé roztoky tlumí přídavek jak silné zásady, tak i silné kyseliny, tj. udržují pH v jistém rozmezí. Mají však jen určitou kapacitu, která je definována vztahem:
[ ] = mol.l-1

[M2] = kg.mol-1


Postup práce:

1. Do kádinky jsme odpipetovali 50 ml pufru o neutrálním pH (7), pak jsme ponořili kalomelovou a skleněnou elektrodu.
2. pH-metr jsme adjustovali na hodnotu pH = 7.
3. Postupně jsme přidávali z byret nejprve NaOH po 0,5 ml o c = 0,2 mol/l a po každém ustálení jsme odečetli hodnotu změněného pH na pH-metru. Pro kyselinu i zásadu postupně získali 20 hodnot pH¨


Výpočty:

Tabulka č. 1.

Č. pH ca (10-3)mol/l pH cb (10-3)mol/l
1 7,00 1,98 6,94 1,98
2 7,03 3,92 6,87 3,92
3 7,09 5,83 6,81 5,83
4 7,16 7,69 6,75 7,69
5 7,23 9,52 6,68 9,52
6 7,31 11,32 6,61 11,32
7 7,40 13,08 6,54 13,08
8 7,51 14,81 6,48 14,81
9 7,64 16,51 6,40 16,51
10 7,81 18,18 6,32 18,18
11 8,07 19,81 6,23 19,81
12 8,66 21,42 6,15 21,42
13 9,50 23,00 6,02 23,00
14 9,99 24,56 5,87 24,56
15 10,27 26,08 5,69 26,08
16 10,77 27,58 5,41 27,58
17 10,61 29,05 4,70 29,05
18 10,73 30,50 3,75 30,50
19 10,82 31,93 3,39 31,93
20 10,90 33,33 3,20 33,33


Pomocí vztahu jsme vypočítali okamžité koncentrace přidané kyseliny (ca) a zásady (cb)


kde x je přídavek kyseliny nebo zásady v ml."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje tabulku a graf o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54db56df5ba2f.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Mereni_ph_tlumive_roztoky.doc (80 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse