Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Příprava azorbarviva

Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma: Příprava azorbarviva


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení analytické chemie na téma přípravy kyselého azobarviva Oranž II.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Příprava kyselého azobarviva – Oranž II.

Pomůcky: Kádinky, zkumavka, kahan, odměrný válec.

Chemikálie: Kyselina sulfanilová, NaNO2, 2-naftol (w = 8%), NaOH (c = 2 mol/l), HCl, chladící směs (sníh + NaCl).


Princip: Diazotací kyseliny sulfanilové dusitanem sodným v prostředí HCl vznikne
4-sulfobenzendiazoniumchlorid, jehož kopulací s 2-naftolem vznikne kyselé azobarvivo – Oranž II.


Postup práce:

1. Připravil jsem si 10% roztok NaOH, jehož 2 ml jsem odlil do zkumavky, do které jsem pak přidal 1 g kyseliny sulfanilové.
2. Za stálého míchání jsem přidal 0,5 g NaNO2, pak jsem zkumavku ochladil v chladící směsi.
3. Pomalu jsem přidával 6 ml HCl připravenou v poměru 1:3 (pozn.: bod 1 až 3 – diazotace)
4. Do odměrného válce jsem odlil 12 ml připraveného 8% roztoku 2-naftolu v NaOH (c=2 mol/l).
5. Provedl jsem kopulaci postupným přidáváním 2-naftolu do zkumavky s diazoniovou solí za stálého míchání a chlazení v chladící směsi.


Výpočty:

Příprava 30 g 10% roztoku NaOH
w = m(A) / m
0,1 = x/30
x = 3 g NaOH do 30 g vody

Příprava 8% 2-naftolu v roztoku NaOH (c = 2 mol/l)
w = m(A) / m
0,08 = x/130
x 10,4 g do 130 g NaOH"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje obrázek o rozsahu cca půl strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54db583bd1fe0.zip (51 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_kyseleho_azobarviva_oranz_II.doc (104 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse