Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení chemie - Extrakce

Protokol z laboratorních cvičení chemie - Extrakce


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení chemie na téma: Extrakce barevných látek z čaje, včetně nákresu aparatury.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Aparatura
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Extrakce barevných látek z čaje.

Pomůcky: Soxhletův extraktor, varná baňka, kuličkový chladič, stojan, kahan, azbestová síťka, extrakční patrona

Chemikálie: Ethanol CH3CH2OH, čaj


Princip: Extrakce je metoda na dělení látek. Výsledkem extrakce je roztok, který obsahuje buď látku hledanou, nebo nečistoty např.: při čištění aktivního uhlí.


Postup práce:


1. Do varné baňky (250 ml) jsem dal 150 ml ethanolu s varnými kamínky. Na varnou baňku jsem nasadil Soxhletův extraktor, do něhož jsem dal extrakční patronu s pytlíkem čaje. Na chladič jsem zapojit přívod vody a nasadil na S. extraktor. Přívod vody do chladiče je ze spodu!
2. Provedl jsem extrakci a cyklus opakoval 3x.
3. Po skončení extrakce a zchladnutí aparatury jsem vyjmul extrakční patronu, omyl extrakční nástavec (S. extraktor), aparaturu sestavil znova a provedl zahuštění (destilaci). Předestilovaný ethanol se ,,zachytil“ v prostoru pro extrakční patronu. Destilaci jsem ukončil cca centimetr před ,,přepadem“, aby se čistý ethanol opět nesmíchal s extraktem.


Aparatura: Rozpouštědlo se zahřívá, odpařuje a v chladiči kondenzuje a naplňuje extrakční nástavec. Rozpouštědlo neustále cirkuluje z varné baňky přes extraktor a zpět, vždy při překročení hadiny přepadu (spojené nádoby)."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54ec9a9dbb51f.zip (50 kB)
Nezabalený formát:
Extrakce.doc (74 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse