Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení chemie - Příprava uhlovodíků

Protokol z laboratorních cvičení chemie - Příprava uhlovodíků


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení chemie, jehož úkole je příprava methanu za pomocí octanu sodného, příprava ethenu z ethanolu.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Aparatura
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Příprava methanu za pomocí octanu sodného, příprava ethenu z ethanolu.


Pomůcky: Keramická miska, třecí miska s tloučkem, zkumavka z těžkotavitelného skla, zátka s trubičkou, kahan, zkumavky.


Chemikálie: CH3COONa . 3H2O, NaOH, KMnO4, KI, C2H5OH, H2SO4 konc., kamenecPrincip: Bezvodý octan sodný se za horka působením NaOH rozkládá za vývoje plynu CH4

CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3


Ethen se připravuje dehydratací ethanolu v prostředí H2SO4

C2H5OH → C2H4 +H2O
C2H4 + I2 → C2H4I2 → (adice) jod rozbil vazbu v ethenu a navázal se na jeho strukturu


Postup práce:

1. trihydrát jsem zahříval v keramické misce dokud se nerozpustil v krystalové vodě. Pak jsem nechal vodu odpařit až mi zůstal tuhý bezvodý octan sodný. Taveninu jsem rozetřel v třecí misce a přidal NaOH. Směs jsem opět rozetřel.
2. Směs jsem nasypal do těžkotavitelné zkumavky tak, že zaplňoval asi 1/3 celé její délky.
3. Sestavil jsem aparaturu (viz nákres aparatury)
4. Zahříval jsem zkumavku se směsí a vyvíjel se plyn CH4
5. Plyn jsem zapálil, nechal probulat roztokem KMnO4 a KI
Příprava ethenu:
1. Do zkumavky jsem nalil 2 ml ethanolu a k němu přilil 5 ml H2SO4
2. Přidal jsem asi 0,2 g kamence a sestavil aparaturu (viz nákres aparatury)
3. zkumavku jsem zahříval. Vyvíjel se plyn.
4. Plyn jsem zapálil, nechal probulat roztokem KMnO4 a KI"

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54ec9c17e231e.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Priprava_uhlovodiku_1.3..doc (55 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse