Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení chemie - Rekrystalizace a sublimace

Protokol z laboratorních cvičení chemie - Rekrystalizace a sublimace


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení chemie na téma: Rekrystalizace a sublimace - Zisk acetanilidu ze směsi acetanilidu a písku a sublimace kyseliny salicylové.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Aparatura
8.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Zisk acetanilidu ze směsi acetanilidu a písku a sublimace kyseliny salicylové.


Pomůcky: Kádinky, nálevka, kahan, trojnožka, destilační baňka, hodinové sklíčko, Bűchnerova nálevka, Odsávací baňka, filtrační papír, Erlenmayerova baňka.


Chemikálie: Směs acetanilidu a písku, kyselina salicylová (CH3CO)OC6H4COOH, aktivní uhlí.


Princip: Rekrystalizace je čistící metoda pro zisk krystalů čisté látky.

Sublimace je čistící a dělící metoda, kdy hledaná látka je zahřívána v pevném stavu a přechází přímo do stavu plynného. Páry kondenzují na krystaly.


Postup práce:

Rekrystalizace:

1. Do Erlenmayerovy baňky jsem navážil 10,00 g směsi acetanilidu a písku a rozpustil v 50 ml vody. Pak jsem přidával horkou vodu do rozpuštění acetanilidu.
2. Po rozpuštění acetanilidu jsem přidal 1 g aktivního uhlí kvůli adsorpci nečistot. Pozn.: Adsorpce – pohlcení částic na povrch látky.
3. S aktivním uhlím jsem směs vařil cca 5 minut.
4. Provedl jsem filtraci za horka na skládaném filtru.
5. Filtrát jsem zahustil a provedl rušenou krystalizaci.
6. Vzniklé krystalky jsem odsál na Bűchnerově nálevce a následně nechal vysušit.

Sublimace:

1. Navážil jsem 5 g kyseliny salicylové.
2. Sestrojil jsem aparaturu pro sublimaci (viz nákres aparatury).
3. Do destilační baňky jsem nalil studenou vodu
4. Dno připravené kádinky jsem pokryl cca 0,5 cm písku. Na tuto vrstvu jsem nasypal kyselinu salicylovou.
5. Chvíli jsem kádinku zahříval do začátku sublimace."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje malý obrázek.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54e5d469a6fc0.zip (35 kB)
Nezabalený formát:
Rekrystalizace_a_sublimace.doc (99 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse