Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Inverze sacharosy

Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Inverze sacharosy


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: inverze sacharosy, včetně stanovení rychlostní konstanty.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Graf
8.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovit rychlostní konstantu inverze sacharozy.

Pomůcky: Kádinky, odměrný válec, polarimetr

Chemikálie: Kyselina sírová - H2SO4, sacharoza

Princip: Reakce prvního řádu jsou vzácné. Většina reakcí, které považujeme za monomolekulární, probíhá podle jiného reakčního mechanismu. Příkladem takové reakce je inverze sacharozy. Sacharoza reaguje s vodou v přítomnosti vodíkových kationtů na základě reakce:


sacharoza glukoza fruktoza

Tato reakce je bimolekulární a probíhá téměř kvantitativně zleva doprava.

Protože jedna z výchozích látek- voda- je přítomna ve velkém nadbytku, zůstává její koncentrace během reakce prakticky konstantní.

Pochod je možno popsat kinetickou rovnicí:Průběh reakce lze sledovat polarimetricky, protože sacharoza, glukoza i fruktoza jsou opticky aktivní.

Úhel stočení roviny kmitů polarizovaného světla α je úměrný délce vrstvy prostředí l a koncentraci opticky aktivní složky cm:se nazývá specifická otáčivost


Postup práce:

1. Trubici polarimetru jsem vypláchl a naplnil destilovanou vodou. Zapnul jsem polarimetr, vložily trubici s destilovanou vodou a otáčením analyzátoru jsem dosáhly stejného zastínění obou polí.
2. Připravil jsem roztok 10 gramů sacharozy v 50 ml H2O a smísil s H2SO4 o c=2mol.l-1. Částí této směsi jsem naplnil polarimetrickou trubici a vložil do polarimetru.
3. Po 5 minutách od začátku reakce jsem odečetl první úhel. Měření jsme provedl celkem 10 krát.
4. Mezitím jsem zbylou směs zahřál ve vodní lázni až slabě zežloutla. Po vychladnutí jsem změřil úhel stočení této směsi, který odpovídá ukončení reakce- ."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje tabulku a graf o rozsahu cca 1 strany.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54db575ddbc36.zip (21 kB)
Nezabalený formát:
Inverze_sacharozy.doc (64 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse