Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Měniče iontů

Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma: Měniče iontů


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Protokol z laboratorních cvičení fyzikální chemie na téma měniče iontů, včetně stanovení rovnovážné a užitkové kapacity iontoměničů.

Obsah

1.
Úkoly
2.
Pomůcky
3.
Chemikálie
4.
Princip
5.
Postup práce
6.
Výpočty
7.
Závěr

Úryvek

"Úkol: Stanovit rovnovážnou a užitkovou kapacitu iontoměničů

Pomůcky: Byrety, pipety, odměrné baňky, kádinky, odměrný válec.

Chemikálie: Iontoměnič, NaOH, NaCl, HCl, H2SO4, BaCl2, FFT


Princip: Měniče iontů jsou látky schopné provádět výměnu iontů v roztocích elektrolytů.

Ionexy, které vyměňují kationty se nazývají katexy, anionty vyměňují anexy.

Podle původu rozeznáváme ionexy přirozené (jíly, zeolity…) a umělé (organické ionexy nebo umělé zeolity-permutity).

Ionexy se používají ve formě drobných zrníček s velikým celkovým povrchem, na němž probíhají adsorpční a chemické děje. Zrno ionexu tvoří celá makromolekula, na jejímž povrchu je mnoho funkčních skupin.

Schéma výměny iontů:
Ionexové ionty sodíku se postupně zamění za ionty z elektrolytu, např. Ba2+, takže složení elektrolytu se kvalitativně mění.

Výměna iontů je zvratný pochod. Jestliže se přes měnič např. s ionty Ca2+ vede koncentrovaný roztok sodné soli, proběhne opačná reakce.

Zvlášť důležitá je výměna kationtů za ion vodíkový a aniontů za hydroxidový.

Prakticky se této výměny využívá k demineralizaci vody."

Poznámka

Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace, Ostrava - Zábřeh, Práce obsahuje malé schéma.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54db57d45684e.zip (22 kB)
Nezabalený formát:
Menice_iontu.doc (54 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse