Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručné poznámky v bodech postihují vývoj a významné mezníky průmyslové revoluce, a to především v Anglii.

Obsah

1.
Průmyslová revoluce: vynálezy, hospodářství, společnost

Úryvek

" PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE

- 1770- 1830- Anglie jako první země- hospodářský rozvoj = PRŮMYSLOVÁ REVOLUCE
- během několika desetiletí se změnila tvář země a způsob práce a obživy podstatné části obyvatelstva
- venkované odcházeli pracovat do nových dolů, hutí, železáren…
- obyv. se začíná dělit na nižší a vyšší vrstvy (nižší- dělnictvo, vyšší- buržoazie)
- vznik parního stroje- nedokonalý (zdokonalení v 60.letech 18.stol. Jamesem Wattem)
- nové technické a technologické postupy: zavádění koksovacích pecí, spřádání a tkaní lnu, vlny, bavlny..
- nový průmyslový obor- strojírenství- dovršení průmyslové revoluce
- vrcholné dílo- lokomotiva (1. funkční 1814- George Stephenson)
- nově se vyrábí ve velkém (dříve jen na zakázku)
- 1. funkční paroloď 1807- Robert Fulton
- vznik světového trhu
- hospodářský liberalismus usiluje o odstranění všech překážek v cestě svobodnému podnikání
- po 1800 se revoluce rozšiřuje do záp. Evropy, po 1850 do stř. Evropy
- vzniká tzv. pracovní síla- využívání dělníků => rozbíjeli stroje, zakládali odborové organizace
- řešení nabídli Pierr Joseph Proudhone , Karel Marx, Bedřich Engels, Robert Owen- nejlepší"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny. Práce v rozsahu 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509ca2fc36ca9.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Prumyslova_revoluce.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse