Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Průmyslová revoluce

Průmyslová revoluce


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z dějepisu ve zkratce informují o hlavních znacích, důsledcích, fázích nebo centrech průmyslové revoluce.

Obsah

1.
Průmyslová revoluce a její centra
2.
Fáze průmyslové revoluce
3.
Hlavní rysy a důsledky průmyslové revoluce
4.
Průmyslová revoluce v českých zemích

Úryvek

"Průmyslová revoluce
=zásadní technologická, sociálně-ekonomická a kulturní proměna společnosti
-Velká Británie – dílna světa – hospodářský rozmach, už od 70.let 18.stol.
-Průmyslová centra : Londýn, Sheffield, Leeds, Liverpool, Manchester, Glasgow, Birmingham
=změna způsobu práce, obživy, změna krajiny
-3 fáze= 1. Fáze („první“)– lidi vyrábí stroje
2.fáze – stroje vyrábí stroje
3.fáze-zavedení počítačů
-dvě skupiny obyvatelstva – dělnictva, buržoazie (kapitalisté)
-rozvoj těžby(dřeva,žel.rudy, uhlí), výroba železa, potraviny, látky, nářadí, stroje
-práce strojů nahradila lidskou, zvířecí a přírodní energii
-výroba ve velkém pro neznámého-nikoli na přímou zakázku
-vznik světovému trhu – jiný stát ovlivní obchod naprosto odlišném státě, např. Napoleonská války ve Francii ovlivní Anglii
-požadavek svobody podnikání a obchodování (odstranit cechy, cla) – hospodářský liberalismus („hospodářská svoboda“)– nejvíce zastánců od poloviny 19. Století ve velké Británii
-Šíření – z Anglie do- západní Evropa, střední Evropa
-u nás začne v 30.letech 19. Stol
-přesun obyvatelstva do měst

České země
-textilní (podhorské oblasti), hutnictví (severní Morava), potravinářství (Dačice-cukr, pivovary-Plzeň, Praha, České Budějovice, lihovary), strojírenství
-1839 – první parostrojní železnice (Vídeň-Brno)
-1841- paroloď Bohemie"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5113bcc75ad8f.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Prumyslova_revoluce.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse