Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Prusko v 17. a 18. století

Prusko v 17. a 18. století


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky z hodin zachycují vznik Pruska a události za vlády jeho panovníků po Fridricha II. Velikého.

Obsah

1.
Vznik Pruska
2.
Fridrich I.
3.
Fridrich Vilém I.
4.
Fridrich II. Veliký

Úryvek

"- 1648- po 30ti leté válce Svatá říše římská oslabena
- v čele císař
- Sv. říše římská- svaz několika zemí
- velkou úlohu hráli Sasko, Bavorsko, Braniborsko
- Braniborsko- rod Hohenzollernové
- vládl kurfiřt Fridrich Vilém z rodu Hohen.
- účastnil se mírových jednání po 30ti leté válce
- výborný diplomat => získal zadní Pomořany
- získal také magdeburské arcibiskupství
- vojevůdce (na straně Polska)
- 1657- uznalo Polsko Východní Prusko jako samostatné
- vládl absolutisticky
- moc opírá o armádu => potřeba peněz => chce mít právo udělovat daně
- právo dostal (pruská šlechta – junkeři – daně neplatí)
- budoval průplavy, silnice, zavedl poštu, povznesl obchod, poskytoval azyl pro protestanty ( z Francie- Hugenoti, z Ruska)
- 1688- po jeho smrti nastupuje jeho syn Fridrich III.
- 1701- získal titul krále- vládne jako Fridrich I.- vznik Pruského království
- titul získal za pomoc ve válce o Šp. dědictví rakouskému císaři Leopoldovi proti Francii
- hl. m. Berlín- (rekonstrukce) snaží se z něj vybudovat středisko kultury a vědy
- založil královskou akademii umění, universitu v Halle
- čestný, charakterní, měl smysl pro vědu, umění, držel slovo
- 1713- jeho syn Fridrich Vilém I.
- místo vědy a umění (opovrhoval) posiloval armádu
- hl. cílem jeho vlády- silný a mocný Pruský stát, který by se opíral o armádu => zdvojnásobil armádu (ze 40 000 na 80 000)
- nechtěl být závislý na žoldnéřích => zavedl brannou povinnost
- tvrdý výcvik a disciplína, pořádek, sám se podílel na výcviku vojáků
- zastával ale mírovou politiku
- jako 1. král nosil na veřejnosti uniformu
- aby měl peníze- snížil jiné výdaje (na kulturu, umění), zavedl daně
- podporuje podnikání
- jako děda podporuje protestanty
- dovršil v Prusku absolutismus
- 1740- jeho syn Fridrich II. Veliký (filosof na trůně)
- vládl absolutisticky
- dlouhodobě se přátelil s Voltairem"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x510e375e6b4c0.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Prusko_17_a_18_stoleti.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse