Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Prusko ve středověku a novověku

Prusko ve středověku a novověku


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou stručných poznámek postihuje historii Pruska od konce 14. století do po vládu Fridricha II. Velikého.

Obsah

1.
Prusko ve středověku a novověku

Úryvek

"PRUSKO

- jádrem je kurfiřství Braniborsko
- 1373- 1415- součást Zemí koruny české
- 1415- prodal Zikmund Braniborsko Hohenzolernům (do 1918)
- 1618- vymřeli vládci V Pruska  chtějí toto území připojit  vzniká Prusko
- po 30ti leté válce připojeny Zadní Pomořany
- vládnoucí vrstva- Junkeři = vojenskostatkářská šlechta
- hodně nevolníků
- každý mladý šlechtic byl voják
- obchodovali přes S přístavy s Nizozemím a Anglií
- 1640- 88- Fridrich Vilém
- velký kurfiřt
- rozšířil Branibory o zadní Pomořany
- podpora průmyslového rozvoje
- tvoří stálou armádu podle vzoru Francie za podpory Junkerů
- tvoří úřednický stav
- 1688- 1701- 1713- Fridrich I.
- Syn Fridricha Viléma
- 1701 se nechal korunovat na 1. krále v Prusích
-  od 1701- Pruské království
- všem je to jedno, v té době všichni zaměřeni na války o šp. dědictví
- Fridrich hýřil, zadlužoval státní pokladnu
- 1713- 40- Fridrich Vilém I.
- opak svého otce: zlý + úspory, úspory, úspory atd…
- všechny peníze dával do armády
- 1733- kantonální systém = pravidelné doplňování vojáků z řad vesničanů
- 80 tisíc vojáků
- snem Fridricha Viléma I. Je vytvořit Postupimskou gardu
- měl osobní ochranku
- pokud vojáci nebojují, musí pracovat – tkát, orat…
- tvůrce pruského militarismu = absolutismus opírající se o silnou armádu
- 1740- 88- Fridrich II. Veliký
- nesnášel vládu svého otce
- ucházel se o Marii Terezii- nevzali se- nepřátelé
- osvícenský panovník
- staví letní sídlo panských králů- sanssouci
- vládne ale stejně jako otec
- chce rozšířit území
- vrchol militarismu
- byl ve spojení s Kateřinou II.
- 1740- 63- 3 slezské války s MT  vítězí  připojuje k Prusku průmyslové Slezsko
- 1722, 93, 95- trojí dělení Polska  získal Východní Pomořany, Velkopolsko a Poznaňsko"

Poznámka

Časové údaje jsou barevně značeny.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c33491df6d.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Prusko_ve_stredoveku_a_novoveku.doc (32 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse