Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Průvodní dopis k žádosti o místo ošetřovatelky v domově důchodců - německy

Průvodní dopis k žádosti o místo ošetřovatelky v domově důchodců - německy


Kategorie: Komunikace, Řízení lidských zdrojů, Ekonomické cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Vzorový dopis s žádostí o místo ošetřovatelky v německém jazyce, se všemi náležitostmi. Důraz je kladen na frazeologii a organizaci žádosti.

Obsah

1.
Úvodní fráze
2.
Studium, praxe
3.
Odkaz na životopis
4.
Zdůvodnění žádosti
5.
Závěrečné fráze

Úryvek

“ Seniorenheim „Ulrike“
Neue Straße 222
Wien


Mein Name
Adresse
XXX XX Stadt

Stadt, 18. Mai 2007

Bewerbung um die Stelle als Erzieherin in Seniorenheim
Ihre Anzeige vom 7. Mai 2007 in Annonce

Sehr geehrte Damen und Herren,

ich bewerbe mich hiermit um die Stelle als Erzieherin.

Im Mai habe ich auf der Fachschule das Abitur gemacht. Mein Fach war auf die Sozialfürsorge abgezielt. Im Laufe meinem Lernen hatte ich viele verschiedene Praxis. Ich arbeitete zwei Wochen im Kinderheim, zwei Wochen in der Geschützten Wohnung für mental Behinderte, eine Woche im Altersheim für Senioren, zwei Wochen in der Anstalt Sozialsorge für Behinderte und zwei Wochen im Kindergarten.

Nähere Informationen schreibe ich im beifolgenden Lebenslauf."

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x47542a7c2d471.zip (5 kB)
Nezabalený formát:
Pruv_dopis_zadost_osetrovatelka.doc (28 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse