Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Průzkum spokojenosti zaměstnanců v mezinárodní společnosti

Průzkum spokojenosti zaměstnanců v mezinárodní společnosti

Kategorie: Řízení lidských zdrojů

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce z andragogiky popisuje průzkum spokojenosti zaměstnanců se zaměřením na rozpoznání situace v hlavních faktorech spokojenosti a hledání trendů změny. Tento průzkum byl proveden v mezinárodní společnosti. Autorka práce odůvodňuje výběr tématu a poté popisuje veškeré fáze přípravy daného výzkumu. Poté je charakterizována jeho samotná realizace. Pokud se jedná o výzkum, nesmí chybět ani výsledky a hodnocení . Dále autorka přikládá otázky, se kterými se respondenti výzkumu potýkali. Závěr patří cenové kalkulaci výzkumu.

Obsah

1.
Volba tématu
2.
Přípravná váze
2.1
Definice cíle výzkumu
2.2
Konkretizace cíle a podcílů výzkumu, hypotéza
2.3
Cílová skupina a předmět zkoumání
2.4
Metody a formy průzkumu
2.5
Harmonogram průzkumu
3.
Realizační fáze
4.
Závěrečná a hodnotící práce
5.
Nástroje
6.
Rozpočet

Úryvek

"2.2. Konkretizace cíle a podcílů výzkumu, hypotéza
Možnými podcíli jsou již zmiňovaná zjištění osobního názoru zaměstnance na firmu, dále pak zpětná vazba zaměstnance na vnitrofiremní procesy a externě pak vztahy firmy
a jejich zákazníků. Podstatnou součástí je zjistit i konkrétnější „měkká“ data, tedy vztahy sociálně psychologické a osobnostní, jako vztahy s kolegy a nadřízenými (managementem), případně podřízenými, názor na firemní kulturu, ale i možnost seberealizace a osobnostního
a profesního rozvoje, uplatnění vlastních nápadů a proaktivity, zjištění možných zlepšovacích návrhů pro firmu a osobní názor zaměstnanců na zadanou problematiku. Dále pak zjišťujeme i další doprovodné, již konkrétní organizační jevy, např. spokojenost s platovým ohodnocením a možností využití firemních benefitů (na kulturní, sportovní a jiné aktivity), s firemní kantýnou, s pracovištěm a obecně se zázemím firmy (dodržování bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, čistota pracoviště, hygiena).
Hypotézou, kterou budeme ověřovat ve výstupu z průzkumu spokojenosti zaměstnanců, je celková spokojenost s pracovní náplní, ale lze předpokládat určitou nespokojenost s platovým ohodnocením – zaměstnanci budou pravděpodobně chtít vyšší plat, dále budou chtít více firemního vzdělávání (např. jazykové kurzy) a budou mít mírné výhrady k managementu. Návratnost dotazníků se předpokládá nejméně 75%
2.3. Cílová skupina a předmět zkoumání
Jako cílová skupina bylo zvoleno celkem 100 zaměstnanců společnosti působící v oblasti distribuce a prodeje informačních technologií. Jedná se o všechny zaměstnance společnosti včetně managementu, tzn. ženy i muži ve věkovém průměru cca 35 let (věkové rozmezí je přibližně 25 – 55 let).
Předmětem zkoumání je spokojenost zaměstnanců s jejich zaměstnáním, zjištění toho, co si myslí, jejich názorů a zpětné vazby na společnost, ve které pracují. Lidské zdroje jsou jedním z nejdůležitějších zdrojů společnosti, proto je potřebné zjišťovat názory zaměstnanců na společnost a na jejich vztah k práci. Jedná se zde o spokojenost zaměstnanců s jejich zaměstnáním, důležité je i vyžádat si od nich zpětnou vazbu k firmě a jejich postoj k práci, konkrétně potom k pracovní náplni, ke smysluplnosti práce, zjistit jejich vlastní názor a pocity jak je pracovní náplň uspokojuje a zda je zaměstnání naplňuje, rozvíjí a baví. Toto zjišťování se týká i spokojenosti zaměstnanců s jejich rozvojem, vzděláváním a rozšiřováním odborné kvalifikace. Dále lze zjistit i případné zlepšovací návrhy, jak by se mohlo něco ve firmě změnit, co by přispělo nejen jí, ale především i jejím zaměstnancům. Shrneme-li zkoumané jevy, konkrétně lze k popisu situace ve firmě použít tyto faktory spokojenosti: vnímání strategie změny, pracovní spokojenost, spokojenost s hodnocením, rozvoj lidských zdrojů a kariéry, motivace a odměňování, leadership (vedení) nadřízeného, hodnocení procesů a organizace práce, hodnocení vztahů, loajalita k firmě, informovanost, orientace efektivních hodnot organizační kultury a úroveň souladu s uznávanými hodnotami organizace.
2.4. Metody a formy průzkumu
Co se týče metodiky, jde o individuální anonymní dotazníkové šetření prováděné vyplňováním předem připraveného dotazníku v elektronické nebo papírové formě. Dotazování dodržuje základní třídící kritéria, konkrétně rozlišení podle organizačního začlenění respondentů do 3 oddělení společnosti a dále pak podle lokality pracoviště v Praze a v Plzni."

Poznámka

Seminární práce z Univerzity Jana Ámose Komenského v Praze pro předmět Andragogický výzkum. Práce obsahuje tabulku.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19663
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse