Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Prvky VIII. Skupina

Prvky VIII. Skupina


Kategorie: Chemie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce formou výpisků charakterizuje obecné vlastnosti této skupiny prvků zvané vzácné plyny. Poté se podrobně věnuje jednotlivým plynům, popisuje jejich vlastnosti, výskyt a využití. Následuje tabulka s oxidačními čísly, elektronovou konfigurací a teplotami tání a varu.

Obsah

1.
Obecně
2.
Helium
3.
Neon
4.
Argon
5.
Krypton
6.
Xenon
7.
Radon

Úryvek

"Krypton - jednoatomový plyn bez barvy a zápachu
- získává se frakční destilací zkapalněného vzduchu
- výskyt - ve vzduchu (1:670 000)
- nereaktivní - jediná sloučenina je fluorid kryptonu (KrF2)
- použití - do laserů a fluorescenčních trubic (osvětlení)

Xenon - bezbarvý jednoatomový plyn bez zápachu
- výskyt v atmosféře (0,006:1000000).
- reaktivní - chemie xenonu je nejlépe prostudována (Barthlet – první)
- připraven oxid xenonový (v pevném stavu velmi explozivní)
- účinnost srovnatelná s trinitrotoluenem
- jeho vodný roztok = silné oxidační činidlo
- molekuly XeO3 - tvar trigonální pyramidy s atomem Xe ve vrcholu
- reakcí vodného roztoku XeO3 se zásadami vznikají soli k. xenonové -
hydrogenxenonany: XeO3 + OH-  HXeO4-
- některé xenonany se podařilo izolovat i navzdory tomu, že jejich alkalické roztoky
nejsou stálé a zvolna disproporcionují na xenoničelany a plynný xenon
- 2 HXeO4- + 2 OH-  XeO64- + Xe + O2 + 2H2O
- další sloučeniny - oxid xenoničelý XeO4 (plynný a nestabilní)
- fluoridy - XeF4, XeF2, XeF6, Na4XeO6 (xenoničelan sodný)
- Xenon má ve sloučeninách oxidační čísla: II, IV, VI, VIII (kovalentní vazba)
- použití - k plnění žárovek a fluorescenčních trubic (osvětlení a reklamy)"

Poznámka

Obsahuje tabulku.

V případě zájmu může autor poskytnout prezentaci (ppt). dragys@centrum.cz či ICQ 265286022.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x465195175a698.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Prvky_VIII.doc (49 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse