Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > První generace národního obrození

První generace národního obrození


Kategorie: Literatura

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o., Praha 2

Charakteristika: Zápisky poskytují krátký úvod do období národního obrození. Stručně představují dvě důležité postavy první generace národního obrození, Josefa Dobrovského a Václava M. Krameria, a jejich činnost.

Obsah

1.
Časové zařazení první generace národního obrození
2.
Obranná fáze
3.
Josef Dobrovský
4.
Václav Matěj Kramerius
5.
První česky psané noviny

Úryvek

"I.Generace národního obrození
70. léta 18. Stol.
hl. cíl=oživit češtinu

Obranná fáze
-píší německy o češtině

Josef Dobrovský
-vzdělanec jazyků
1791 jel do Skandinávie a hledal české texty, které zabavili po 30leté válce
-zaměřuje se na 16. Stol.
„Zevrubná mluvnice jazyka českého“
-psaná v němčině
-shrnuje principy češtiny + mluvnická pravidla
„Německo-český slovník“
-shrnuje slovní zásobu z té doby
-vykládá v němčině co znamenají české výrazy

Václav Matěj Kramerius
-novinář
-zakladatelem nakladatelství „ČESKÁ EXPEDICE“
-vydávají reedice

1. Česky psané noviny
C.K. Pražské poštovské noviny
-pro vlastence
-cílená skupina=venkov
-Praha tak může navázat kontakt s venkovem
-nespisovná čeština"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5113b700c99d1.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
I_generace_narodniho_obrozeni.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse