Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > První polovina 20. století

První polovina 20. století


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: Gymnázium Evolution, s.r.o. GYMNASIUM JIŽNÍ MĚSTO, s. r. o., Praha 4

Charakteristika: Zápisky z hodin dějepisu se zabývají evropskými událostmi první poloviny 20. století. Líčí situaci na počátku století, předpoklady, průběh a důsledky první světové války a odtud se obrací k meziválečnému Československu. Nakonec se zaměřují na dění v evropských státech mezi válkami.

Obsah

1.
Počátek 20. století
2.
Situace těsně před válkou
3.
První světová válka
3.1.
Předehra
3.2.
Balkánské války
3.3.
Druhá předehra
3.4.
Situace po atentátu
3.5.
28.7.1914
3.6.
Bojuje se na čtyřech frontách
3.6.1.
Srbská fronta
3.6.2.
Východní fronta
3.6.3.
Italská fronta
3.6.4.
Západní fronta
3.7.
Konec první světové války
4.
Československo po válce
4.1.
Vznik Československa
4.2.
Rota NAZDAR
4.3.
Vyhlášení republiky
4.4.
Politický systém
4.5.
Skupina HRAD
4.6.
Mnichovský smlouva
4.7.
Druhá republika
5.
Evropské státy v meziválečném období
5.1.
Francie
5.2.
Velká Británie
5.3.
Španělsko
5.4.
Itálie
5.4.1.
Benito Mussolini
5.5.
Rakousko
5.6.
Polsko
5.7.
Německo
5.8.
Výmarská republika

Úryvek

"Historie
• Přelom 19. A 20. Století je antisemitismus na vzestupu
• Spory mezi Francií a Německem- židy chtěly vymlátit, protože si mysleli, že prodali patent němcům
• Potřebovali to na někoho shodit- vraždy, prostě všechno
• Dodnes se vydává seznam židů i u nás
• Sionismus- název národního hnutí židů, hledaj si místo, kde by mohli tábořit
• Evropané si berou kolonie, demografickzý růst= málo místa.
• Misionáři
• Německo se stalo mocností a ostatní si chtěli zajistit lepší postavení
• Německo proti Hererům (hrdý národ), válka kvůli vodě. Němci jim nedali ani napít
• Búrská válka- na zač. 20.st
o Nizozemsko (osadníci, Afrigy, Afrikánci) vs. Anglie
• O branný argument Hitlera, proti koncetračnim táborům- já to nevymyslel. V africe už se používaly, ale je rozdíl mezi koncentračním a vyhlazovacím
• Nárust kolonií je obrovský
• Monroova doktrína- Libérie- tam otroky poslal
• Asie byla taky rozdělená na kolonie
o Opiové války- Evropané vykoupili území (hong kong, makao)
• Japonsko posiluje svojí moc
o Reforma Meidži (císař)- reformovat a modernizovat stát, posílit armádu
• Japonsko-ruská válka
o Rusko prohrává- první válka, kde evropa prohrává proti někomu jinému
o Moderní válka 1905
o Rusko prodává Aljašku, Mongolsko, Sibiř
o Rusko se zaměří na moře, kde by se mohli ohřát a pouštět lodičky
 Chtějí Indický oceán
 Válka o Afghanistán
• Rusko je úplně zaostalý stát, kromě velkých měst
• Petr Stolypin- vláda pevné ruky, umírnění liberál nakonec zavražděn tajným policistou, asi nejlepší ruský politik
• Gregor Rasputin- náboženský fanatik, který přesvědčí carevnu, že vyléčí jejího syna
• Spory mezi Francií a Německem kvůli oblastem Lotrinsko a Alsasko
• Spory mezi Anglií a Německem- Anglie se cítí ohrožena Německou silou na moři
• Spory mezi Rakouskem a Ruskem- perou se o jiho-východní Evropou (Balkán)
• Spory mezi Ruskem a Británií- Afghanistán
• Spory mezi Francií a Británií- tradiční spor o všechno
• Vytvoření dvojspolku 1879 - Rakousko-Uhersko a Německo
o V roce 1882 se přidá Itálie"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51444013b7b72.zip (23 kB)
Nezabalený formát:
Prvni_polovina_20_stoleti.doc (81 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse