Prvoci


Kategorie: Biologie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Heslovité zápisky ze zoologie v úvodu krátce vymezují obory a pojmy spjaté s touto disciplínou a rozlišují rostlinnou a živočišnou buňku. Poté souhrnně charakterizují prvoky a stručně popisují vlastnosti jejich skupin a představitelů od praprvoků po nálevníky.

Obsah

1.
Zoologie, rostlinná a živočišná buňka
2.
Prvoci
2.1.
Vlastnosti
2.2.
Organely
2.3.
Systém
2.3.1.
Praprvoci
2.3.1.1.
Bičíkovci
2.3.1.2.
Kořenonožci
2.3.2.
Výtrusovci
2.3.3.
Hmyzomorky
2.3.4.
Výtrusenky
2.3.5.
Nálevníci

Úryvek

"- nauka o živočiších
- ž. ekologie- zemřelí (fosilní) živočichové
- zoogeografie- zeměpisné rozšíření
- ž. morfologie- vnější stavba
- ž. anatomie- vnitřní stavba
- ž. fyziologie- funkce ž. těla
- ontogeneze- vývoj jedince
- fylogeneze- vývoj druhu
- etologie- chování živočichů
- taxonomie- uspořádání ž. do skupin

- buňka: 1) rostlinná: chloroplasty  autotrofní
vakuoly  tvar těla
buněčná stěna  nemůže se pohybovat
2) živočišná: nemá chloroplasty  heterotrofní
nemá vakuoly  oporné soustavy (př. kostra)
nemá buněčnou stěnu  pohyb

Říše: ŽIVOČICHOVÉ (animalia)

Podříše: Jednobuněční = prvoci (protozoa)

- jednobuněčné tělo, které vykonává všechny životní funkce: dýchání, metabolismus, rozmnožování, pohyb, dráždivost (jak reaguje na prostředí kolem sebe)
- až z 90% jsou tvořeni vodou
- nejníže postavení živočichové
- kosmopolitní (rozšíření na celé planetě)
- zákl. podmínka- voda (musí žít alespoň ve vlhké půdě)
- eukariotické organismy
- asi 60 tisíc známých druhů
- východní články potravního řetězce (+)
- dekompozitoři (destruenti) (+)
- nebezpeční paraziti, původci nemocí (spavá nemoc, malárie…) (-)

Stavba těla

Organely
1) o. ochrany a opory
- schránky- různý materiál (CaCO3, SiO2, SrSO4, chitin)
- pelikula
- cysty- dočasný útvar (např. za nepříznivých životních podmínek)
2) o. pohybu
- bičíky
- brvy
- panožky
3) trávicí o.
- mohou chybět (např. měňavka)
- trávicí vakuoly
- buněčná ústa"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51113fb5c753d.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Prvoci.doc (47 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse