Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychologická charakteristika osobnosti - slovensky

Psychologická charakteristika osobnosti - slovensky


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce popisuje formou souvislého, nečleněného textu psychologickou charakteristiku osobnosti z hlediska jednotlivých vlastnosti osobnosti: temperamentu, výkonových vlastností, aktivačně-motivačních vlastností a charakteru.

Obsah

1.Úvod
2.
Rozbor osobnosti
2.1
Temperament
2.2
Výkonové vlastnosti
2.3
Aktivačně-motivačních vlastností
2.4
Charakter

Úryvek

"2. Psychologická charakteristika osobnosti konkrétneho jedinca

Osoba, ktorú som si vybrala pre popis je 35 ročný muž, štíhlej športovej postavy. Má tmavé vlasy, hnedé oči a snedú pokožku. Z môjho pohľadu sa javí, ako osobnosť s temperamentom stabilného introverta - flegmatika. Je to muž tichý, málo impulzívny, orientovaný do vnútra. Nerád sa prejavuje na verejnosti. Preferuje usporiadaný rodinný život, nemá rád konflikty. Je spoľahlivý, precízny niekedy až pedantný. Svoje rozhodnutia zvažuje veľmi dlho, dá sa povedať že je váhavý. Svoje správanie vie ovládať, nerád riskuje. Navonok sa môže niekedy zdať že nemá vlastný názor, ale skôr ho nepovažuje za potrebné vyslovovať. V prejavovaní citov je veľmi zdržanlivý, nedáva najavo svoje emócie, niekedy sa môže zdať že sa nevie pre nič nadchnúť. Spoločnosť ľudí nevyhľadáva, skôr mu robí veľký problém zúčastniť sa hromadnej spoločenskej udalosti alebo vystupovať na verejnosti. V takejto situácii sa cíti nesvoj.
Avšak nedá sa jednoznačne povedať, že je flegmatický typ. S pribúdajúcim vekom, skúsenosťami a vplyvom prostredia sa jeho temperament v určitých situáciách približuje ku sangvinikovi. Je to spôsobené hlavne vplyvom zamestnania. Tento človek zastáva vedúcu pozíciu vo svojom pracovnom zaradení, kde musí potláčať introverciu a je potrebné, aby sa prejavoval aj navonok bol komunikatívny, spoločensky prístupný, dobrým vodcom. Tento muž je zásadový, prísny na seba a svoje okolie.

Tento človek je inteligentný, prejavuje sa u neho hlavne dobre rozvinutá abstraktná inteligencia, ktorú využíva v štatistike, matematike a v práci s informačnými technológiami. Je vynikajúci teoretik, ktorý má prehľad v rôznych oblastiach hlavne v matematike, informatike, kinematografii, športe. Má bohaté vedomosti o vesmíre, dejepise, zemepise, cestovateľstve. Horšie sa prejavuje v sociálnej oblasti. Pomalšie chápe medziľudské vzťahy, ťažšie nadväzuje kontakty s ľuďmi, chýba mu empatia. Má malý okruh známych a spoločnosť ľudí nevyhľadáva, skôr mu robí problém udržiavať medziľudské vzťahy, navštevovať hromadné akcie. V praktickej oblasti je priemerný a nedá sa povedať, že by praktický život nezvládal, bežné situácie ho nezaskočia, je manuálne zručný. Do niektorých praktických činností, o ktorých si myslí, že nezvláda sa však radšej vôbec nepúšťa a ani to neskúša. "

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4c03a48d114b6.zip (14 kB)
Nezabalený formát:
Psychologicka_charakteristika_osobnosti.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse