Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Psychologické účinky pochval a trestů

Psychologické účinky pochval a trestů


Kategorie: Psychologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Tento text stručně v odrážkách vysvětluje psychologický dopad pochval a trestů. Zaměřuje se na techniku jejich použití. Druhá část shrnuje pojmy a teorie, které se týkají učení a motivace.

Obsah

1.
Pochvala
1.1
Zásady
1.1.1
Stanovovat dosažitelné cíle
1.1.2
Rozčleňovat úkoly na části
1.1.3
Nespěchat
1.1.4
Chválit i částečný úspěch
1.1.5
Chválit snahu
1.1.6
Chválit za konkrétní věci
1.2
Formy pozitivního ocenění
1.2.1
Vnější
1.2.2
Vnitřní
2.
Kritika / trest
2.1
Zásady
2.1.1
Má být konstruktivní
2.1.2
Má být pozitivní
2.1.3
Má zároveň i chválit
3.
Kognitivně – behaviorální terapie / psychologie
3.1
I.P.Pavlov
3.2
J.B.Watson
3.3
Pojmy
3.3.1
Extinkce
3.3.2
Zpevnění
3.3.3
Generalizace
3.3.4
Diferenciace
3.4
Teorie J.Dollarda a N.E.Millera
3.4.1
Proces učení a jeho fáze
3.5
A.H.Maslow
3.5.1
Teorie potřeb

Úryvek

„ Kritika / trest:
• zkušený učitel by měl podat kritiku tak, že si ji žák téměř neuvědomí
• zásady:
1. má být konstruktivní – sdělit, co je špatné, vysvětlit, jak to napravit, žáci ji mají vnímat spíše jako radu
2. má být pozitivní – „no tak do toho“ místo „neflákej se“
3. má zároveň i chválit – nebo kritiku můžeme chválou zakončit
• kritikou pro žáka může být špatná známka, proto by měl mít příležitost si ji opravit


Kognitivně – behaviorální terapie / psychologie:
• I.P.Pavlov – pokusy na psech se sliněním – klasická podmíněnost – proces učení spočívá ve spojení přirozeného podnětu s podnětem dosud nevyvolávajícím reflex

• J.B.Watson – zakladatel behaviorismu – mechanismus podnět-reakce
• pojmy: (snaha o spojení k-b terapie a učení ve škole)
1. extinkce – zazní tón, ale jídlo, které má po něm přijít, se nedostaví (jestliže je splněn úkol a neobjeví se odměna, dochází k vyhasínání)
2. zpevnění – opakuje se to, dochází k podmíněnému reflexu, stimuly stupňují četnost chování (za každý úkol je žák odměněn, plní tedy úkoly dál)
3. generalizace – podněty podobné podmíněnému podnětu mohou vyvolat tutéž naučenou reakci (jde o plnění úkolů různými variantami)
4. diferenciace – pes dostane na 1. tón potravu, na 2. tón úder proudem (žák musí udělat úkol správně a jedním postupem, pak bude odměněn)“

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4b6198f73b1a8.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Psychol_ucinky_pochvala_trest.doc (46 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse