Psychologie osobnosti


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje učební text k zopakování maturitní otázky psychologie osobnosti.

Obsah

1.
Text

Úryvek

"Maturitní ot. PSYCHOLOGIE OSOBNOSTI
• CHARAKTERIZUJTE OSOBNOST Z HLEDISKA PSYCHOLOGIE
• STRUKTURA osobnosti
• TEMPERAMENT, typologie temperamentu

ÚKOL:...K jakému typu temperamentu se asi nejvíce přibližuje Bětka? ...Bětka je pro naši třídu stále záhadná. Vlastně nikomu neubližuje, ale ani s námi moc nespolupracuje. Těžko si člověk vysvětluje proč. Celkem jí nic nerozhodí, jakoby někdy byla duchem nepřítomna. Když my holky probíráme barvy šatů na maturák, Bětka to neřeší, jen oznámí, že bude mít zelené. Nevidím na ní ani závist, když má někdo něco nového nebo se někomu u tabule zadaří. Prostě těm lidem asi přeje a nehodnotí je. Nemá ve třídě nepřátele. Celkem jí učení jde, vše řeší v klidu....

ÚKOL: Z vlastní zkušenosti nebo z filmu uveďte životní situace, v nichž se výrazně projevil charakter člověka.
CO TO VLASTNĚ JE CHARAKTER?
• Jaký já mám charakter?
• Jak bych charakterizovala osobu z mé rodiny, kterou nejlépe znám?
• Je charakter vrozený nebo zděděný?

• PROCESY VOLNÍ – U LIDÍ VĚDOMÉ VOLNÍ JEDNÁNÍ/
• FÁZE volního jednání
• MOTIVY A POSTOJE - teorie motivace , teorie konfliktu
• ROZDÍL MEZI MOTIVEM A POSTOJEM
• INTELIGENCE- DRUHY, STUPNĚ, teorie inteligence


Rozhodněte: ANO, NE
1. vloha je vrozeným předpokladem schopnosti
2. schopnosti jsou vrozené a projevují se automaticky v průběhu života
3. talent se může rozhodnout i bez toho, že by se člověk jakkoli snažil
4. pro to, aby byl člověk vrcholovým sportovcem, nepotřebuje žádné vlohy, stačí tvrdě trénovat
5. projevem kreativity je např. schopnost uplést svetr přesně podle daného střihu
6. motivace je to, co nás nutí chovat se určitým způsobem
7. pokud nemá člověk naplněné základní potřeby, prožívá negativní emoce /strach, hněv, lítost/
8. všechny děti vyrůstající v dětském domově prožívají v dospělosti psychickou deprivaci


Maturitní otázka - teorie osobností, jejich přehled /S. Freud, K.G.Jung, V.Frankl, A.Adler jako základ, dále K. Horneyová, E.Erickson, Catell/
U těchto psychologů se budeme zaměřovat na jejich teorie struktury osobnosti, jakého základu ke stanovení struktury použili apod.
Hodně úspěchů při studiu !"

Poznámka

Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53ba7d0b8c3a6.zip (9 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_osobnosti_1.doc (29 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse