Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Psychologie v manažerské praxi - skripta 4/4

Psychologie v manažerské praxi - skripta 4/4Kategorie: Management, Psychologie

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Přehledná skripta aplikují psychologické poznatky do manažerské praxe. Skripta vedle výkladu látky vymezují cíle kapitoly, uvádějí klíčová slova a obsahují rovněž kontrolní otázky a shrnutí. Předchozí část skript naleznete zde Vybrané problémy psychologie práce - skripta 3/4.

Obsah

1.
Komunikace jako forma styku s psychikou druhého
1.1.
Základní formy vztahů v komunikaci
1.2.
Základní komunikační principy
2.
Neverbální komunikace v praxi
3.
Vyjednávání
3.1.
Praktikum vyjednávání
3.2.
Ústupky
3.3.
Typy vyjednavačů
4.
Asertivita
4.1.
Asertivní techniky
5.
Agresivní chování
5.1.
Základní definice agresivity
5.2.
Agrese jako naučený způsob chování
5.3.
Faktory ovlivňující agresi
5.4.
Závěr ke stati
6.
Jak zvládat stres
6.1.
Kroky vedoucí k poznání vlastních stresových úrovní
6.2.
Program eliminace negativních důsledků stresu
6.3.
Efektivní řízení času a faktor významu událostí
6.4.
Zvládnutí stresu
6.5.
Závěr ke stati

Úryvek

"1 Psychologie v manažerské praxi

Cíle kapitoly
Po nastudování této kapitoly budete umět:
1. Vysvětlit podstatu psychických procesů ovlivňujících komunikaci.
i. Charakterizovat sociální komunikaci a její prvky a možnosti ovlivňování neverbálních projevů komunikace.
ii. Vyznáte se v procesu negociace včetně praktika vyjednávání. .
iii. Dokážete specifikovat asertivní chování a uplatnění asertivních práv.
iv. Definovat agresivitu a faktory ovlivňující agresivní chování.
v. Identifikovat vlastní stresové signály a stanovit si program k zvládnutí stresu.


Klíčová slova:
komunikace, psychika, vztahy v komunikaci, komunikační principy, účinky komunikace, možnosti ovlivňování neverbální komunikace, vyjednávání, negociace, strategie vyjednávání, fáze jednání, praktikum, ústupky, typy vyjednávačů, asertivita, asertivní práva, asertivní dovednosti a techniky, agrese, agresivita, agresivní chování, stres, stresor, stresová odezva, účinky stresu, stresové signály, ovládání stresu1.1 Komunikace jako forma styku s psychikou druhého

Komunikace je základní a nevyhnutelná manažerská činnost jejímž prostřednictvím manažer uskutečňuje své cíle. Ze zkušenosti je patrné, že komunikace tvoří asi 85% veškeré aktivity manažera a proto ji můžeme považovat za alfu a omegu práce manažera na jakékoliv úrovni.
Původní význam slova komunikace byl spojování dvou míst nebo prvků. V psychologickém slova smyslu pojem komunikace znamená označení toho co spojuje lidi, co mezi nimi probíhá, když se vzájemně informují, když spolu diskutují nebo řeší problémy.
Komunikace je považována za základ mezilidského styku a je definována jako vzájemná výměna významů mezi lidmi, uskutečňována především prostřednictvím používání konvenčních symbolů. Komunikace jako forma mezilidského kontaktu umožňuje, aby se lidé vzájemně dostávali do styku s psychikou druhého. Komunikace je tak výměna významů. Je nevyhnutelnou podmínkou vztahu lidí. Vztahy mezi lidmi se projevují ve formě komunikace. A naopak – to jak spolu komunikujeme vyjadřuje náš vzájemný vztah."

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x51e7f475024d8.zip (67 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_v_manazerske_praxi.doc (263 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse