Název Goodness Staženo

Psychologie osobnosti

Práce podrobně a kvalitně shrnuje poznatky z psychologie osobnosti. Popisuje jednotlivé jevy, které dohromady determinují osobnost a věnuje se procesů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

624x

Lékařská psychologie

Práce se velmi podrobně a rozsáhle zabývá všemi aspekty lékařské psychologie. Velký důraz klade na souvislosti a budování celistvého obrazu tohoto obo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

392x

Úvod do psychologie poznávání, vývojové psychologie a sociální psychologie - skripta 2/4

Přehledná skripta poskytují úvod do psychologie poznávání, vývojové psychologie a sociální psychologie. Skripta vedle výkladu látky vymezují cíle jedn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie


238x

Osobnost v pracovním procesu, jedinec v pracovní skupině, pozice a role pracovníka, komunikace v pracovním procesu

Tématem práce je osobnost v pracovním procesu. Po základních definicích se autor detailně zabývá celkovým vývojem osobnosti. Soustřeďuje se na vnímání... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

217x

Sociální psychologie - skripta

Tato publikace seznamuje se základními pojmy sociální psychologie a jejím vztahem k ostatním disciplínám. Přibližuje nejstarší názory na sociální chov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

197x

Poslání a význam psychologie, nástin vývoje psychologie, úvod do obecné psychologie a psychologie osobnosti - skripta 1/4

Přehledná skripta seznamují s psychologií jako vědou, zachycují její historii a poskytují úvod do obecné psychologie a psychologie osobnosti. Skripta ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie


144x

Psychologie učení a vzdělávání

Jedná se o velmi stručná "skripta" k předmětu psychologie učení a vzdělávání, která se zaměřuji na základní charakteristiku těchto dvou oblastí, na me... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

131x

Pracovní zátěž, stres a změny v organizaci, vliv technologií na práci, práce

Práce pojednává o psychické zátěži a stresu v pracovním prostředí. Autor se soustředil na popis jednotlivých stádií poruch, které mohou nastat při psy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

124x

Vybrané problémy psychologie práce - skripta 3/4

Přehledná skripta se zabývají vybranými problémy psychologie práce. Vedle výkladu látky shrnuje text cíle kapitoly a uvádí klíčová slova. Předchozí čá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie


119x

Psychologie v manažerské praxi - skripta 4/4

Přehledná skripta aplikují psychologické poznatky do manažerské praxe. Skripta vedle výkladu látky vymezují cíle kapitoly, uvádějí klíčová slova a obs... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Psychologie


116x
1  2  3  »