Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Psychologie zápis

Psychologie zápis


Kategorie: Základy společenských věd, Obchodní akademie

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: 1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Praha 1 - Staré Město

Charakteristika: Práce obsahuje zápis z hodiny na téma psychologie. Zabývá se psychologickými procesy, představami, pamětí a osobností.

Obsah

1.
Představy
2.
Paměť
3.
Osobnost a její vlastnosti

Úryvek

"Typy pozornosti:
a)bezděčná, nezáměrná – vyvolává ji každý nový podmět
b) záměrná – souvisí s cíly, zájmy, motivy

-neudržitelnost soustředění – pozornost přebíhá z jednoho objektu do druhého
Činitelé ovlivňující pozornost
a) vnitřní – celkový fyzický stav (únava, zima, horko, nevolnost,…)
b) vnější činitelé
OSOBNOST A JEJÍ VLASTNOSTI
Osobnost: soubor duševních, biologických a sociálních vlastností
Vlastnosti:
-vrozené – mají stálý charakter
-získané – mohou se měnit v průběhu času, zážitkami, zájmy (ješitnost, dobrosrdečnost, laskavost…)

Schopnosti: předpoklad úspěšného výkonu nějaké práce
-nejsou vrozené, rozvíjí se
-soubor nadprůměrných schopností = nadání
Dovednosti:
-senzomotorické
-intelektuální
-sociální

Inteligence:
-obecná psychická schopnost přizpůsobovat se novým úkolům
-chápání smyslu a podstaty věcí ze schopnosti abstraktního a konkrétního myšlení
-inteligence je vrozená a přirozená
-vzdělanostní – získaná vzděláním
-praktická – schopnost řešit úkoly, zacházet se zařízením
-sociální – schopnost jednat s lidmi"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53e7c6c07111a.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Psychologie_12.8..doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse

Další práce od tohoto autora
1. Reportáž 3428x
2. Vypravování 2524x
3. Reportáž 1936x
4. Lakomec-Moliere 874x
5. Slohové práce 625x
6. Bylo nás pět 504x
7. Stížnost 419x
8. Odpověď na poptávku 397x
9. Pythagoras 374x
10. Odpověď na objednávku 333x