Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Působení ethanolu na organismus

Působení ethanolu na organismus


Kategorie: Chemie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se stručně věnuje působení alkoholů na organismus. Charakterizuje ethanol a uvádí jeho metabolické produkty. Sleduje vliv ethanolu na psychické funkce i somatické následky abúzu alkoholu. Krátce se pak zastavuje u alkoholických psychóz.

Obsah

1.
Charakteristika ethanolu
2.
Metabolity ethanolu
3.
Ethanol a psychické funkce
4.
Somatické následky abúzu alkoholu
5.
Alkoholické psychózy

Úryvek

"Etanol a psychické funkce
Alkohol lidé pijí především pro jejich vliv na psychické funkce. Biologickým podkladem jsou změny, ke kterým dochází v metabolismu neurotransmiterů a endorfinů a změny minerálů, acidobazické rovnováhy a glykémie.
0,5 – 1,5 g/l – nevázanost v myšlení, uvažování a soudnosti. Ztrácí se rozvaha a zdrženlivost.
1,1 – 1,5 g/l – motorická neohrabanost, delší reakční čas na zrakové a sluchové podněty.
2,1 – 2,5 g/l – porucha rovnováhy a koordinace pohybů.
2,6 – 3,0 g/l – postižený se neudrží na nohou, zmatenost, dezorientovanost. Poruchy dýchání a vědomí.
3,1 – 4,0 g/l – těžká alkoholová intoxikace, vážné ohrožení zástavou dýchání, bezvědomí má charakter kómatu.
5,0 g/l a výše – riziko úmrtí.
(hodnoty jsou průměrné)

Somatické následky abúzu alkoholu
• Abuzér je více náchylný k infekčním nemocem, neboť alkohol potlačuje buněčnou a humorální imunitu – je snížena mobilizace bílých krvinek v krvi.
• Zhoubné nádory – předpokládá se, že alkohol indukuje mikrosomální enzymy, které mění prekancerogeny na kancerogeny. Nejčastějším onemocněním je jaterní cirhóza, která vytváří ideální podmínky pro vznik rakoviny jater.
• Nemoci žláz s vnitřní sekrecí – nejčastěji to vede k impotenci a poruše sekrece inzulínu – vznik diabetu.
• Nemoci krve a krvetvorných orgánů – poškození krevní dřeně a špatná tvorba erytrocytů, leukocytů a trombocytů. Častým nálezem je špatná srážlivost krve v důsledku snížení stavu trombocytů.
• Nemoci nervové – poškození vedení nervového vzruchu, zvyšování prahu citlivosti pro bolest, poškozuje REM spánek,…
Alkoholický tremor – projevuje se třesem víček, prstů, rtů, později třesem hlavy a celého těla.
• Nemoci oběhové soustavy – nejzávažnější.
• Nemoci trávicí soustavy – cirhóza – nejzávažnější onemocnění abuzérů alkoholu. Jaterní buňky se mění v buňky vazivové.

Alkoholické psychózy
Psychózy jsou důsledkem chronického abúzu v psychické oblasti. Konečné vyústění může být demence, která už nelze terapeuticky ovlivnit."

Poznámka

Práce obsahuje chybu v názvu ethanol.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x480f33f34a38a.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Vliv_ethanolu_na_organismus.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse