Seminarky.cz > Životopisy > > > Pythagoras ze Samu

Pythagoras ze Samu


Kategorie: Humanitní a ekonomické obory

Typ práce: Životopisy

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá Pythagorem ze Samu. Stručně uvádí jeho biografii a zaměření, rozebírá jeho poučku o vlastnostech stran pravoúhlého trojúhelníka. Nastiňuje Pythagora jako zakladatele hudební harmonie. Věnuje se jeho pokračovatelům, se kterými souvisí mimo jiné i objev iracionálna.

Obsah

1.
Pythagoras ze Samu
1.1.
Biografie a zaměření
1.2.
Poučka o vlastnostech stran pravoúhlého trojúhelníka
1.3.
Zakladatel hudební harmonie
1.4.
Pythagoras a jeho žáci
1.4.1.
Objev iracionálna

Úryvek

"Pythagoras je snad nejznámějším řeckým matematikem. Narodil se v rodině rytce kamene na řeckém ostrově Samos u pobřeží Malé Asie(dnešní Turecko), v oblasti, kde kolem roku 600 př. n. l. začala vznikat řecká filozofie. Jeho jméno je spojováno s všeobecně rozšířenou poučkou o vlastnostech pravoúhlého trojúhelníku: součet čtverců nad oběma odvěsnami je roven čtverci nad přeponou. Pythagorova věta je c2= a2 + b2 .
Staří Egypťané při vytyčování pravých úhlů staveb sestrojovali trojúhelník o stranách 3,4 a 5, stejně jako dnešní zedníci. Znali i trojčlenku a dovedli řešit rovnice o jedné neznámé. Indové znali zaručeně také pravoúhlý trojúhelník, ale jejich, indický měl strany 5,12 a 13. Pythagoras a jeho žáci však tuto poučku dokázali a našli způsob, jak určit všechny pravoúhlé trojúhelníky s celočíselnými délkami stran.Věděli i to, že SOUČET ÚHLŮ V TROJÚHELNÍKU JE ROVEN DVĚMA PRAVÝM ÚHLŮM.
Pythagoras experimentoval i se strunami a píšťalami různých délek a stal se vlastně ZAKLADATELEM HUDEBNÍ HARMONIE. Zjistil totiž, že výška hudebního tónu závisí na délce struny. Mezi tóny hudební stupnice existují přesné číselné vztahy- hudbu lze tedy vyjádřit matematicky!
Významná matematická škola se utvořila okolo Pythagora v 6.stol. př. n. l. . Pythagoras a jeho žáci se zasloužili o objevení základních vlastností přirozených čísel. Předložili mnoho problémů, které nejsou dodnes rozřešené. Ti, kdo se chtěli stát členy Pythagorejského společenství, museli prý například držet bobříka mlčení - ovšem třeba i několik let …., nepít alkohol a nejíst maso. Sekta pythagorovců vydržela snad celá dvě století. Od Pythagorovců například pochází pojem čísel dokonalých. To jsou čísla, která se rovnají součtu všech svých dělitelů, tedy čísel, kterými jsou beze zbytku dělitelná. Tak třeba číslo 6 je číslo dokonalé, nebo číslo 496 se taky rovná součtu všech svých dělitelů. Pythagorejci se pokoušeli najít také poměr mezi délkou úhlopříčky čtverce a jeho strany a byli přímo otřeseni tím, že tento poměr nelze vyjádřit celými čísly ani zlomky. OBJEV IRACIONÁLNA musíme tedy připsat pythagorovcům, kteří ovšem tehdy netušili, že bez jejich objevu by nikdy nevznikla vyšší matematika…. Měli pravidelný pětiúhelník dokonce ve znaku své tajné organizace!
Právem hovoříme o Pythagorovi jako o zakladateli matematické vědy. On a jeho žáci dospěli důsledným používáním logiky k závěrům, které bořily staré představy, neúprosně pokračovali a dočkali se úspěchu. To pak jim zaručilo čestné místo nejen v dějinách matematiky, ale i v dějinách vědy vůbec."

Poznámka

Práce obsahuje obrázek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x46fcfd4c1ecc2.zip (74 kB)
Nezabalený formát:
Pythagoras_ze_Samu.doc (105 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse