Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > REDHELL, s.r.o. - podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet

REDHELL, s.r.o. - podnikatelský záměr a zakladatelský rozpočet

Kategorie: Podnikatelský záměr

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se zabývá podnikatelským záměrem a zakladatelským rozpočtem. Je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. Teoretická část se věnuje metodickému postupu, v rámci kterého si všímá úloh a funkcí podnikatelského záměru, částí podnikatelského plánu, a volby právní formy podniku. Aplikace v praxi představuje fiktivní firmu REDHELL, s. r. o. specializující se na sauny a masáže. Pro tuto společnost následně uvádí základní poslání, její cíle a strategie k jejich dosažení, analýzu okolí firmy, technickou stránku projektu, a předkládá ekonomický rozbor. Následuje praktická část, která sleduje finanční analýzu firmy dvou variant - sauny s masáží a sauny bez masáží. U každé z těchto oblastí pak rozpracovává předpokládaný vývoj základních ekonomických údajů, kalkulaci fixních nákladů, splátkový kalendář úvěru, výkaz zisků a ztrát, cash flow, a hospodářský vývoj vybraných ukazatelů.

Obsah

1.
Metodický postup
1.1.
Úlohy a funkce podnikatelského záměru
1.2.
Části podnikatelského plánu
1.2.1.
Shrnutí a základní východiska (úvodní část)
1.2.2.
Podnik a jeho výrobky, služby, odvětví, analýza trhu, konkurence
1.2.3.
Plán marketingu
1.2.4.
Plán vývoje a designu, výrobní plán
1.2.5.
Management, organizace
1.2.6.
Finanční plán
1.3.
Volba právní formy podniku
2.
Aplikace v praxi
2.1.
Představení firmy
2.2.
Základní poslání podniku, její cíle a strategie k jejich dosažení
2.3.
Analýza okolí firmy
2.3.1.
Údaje získané průzkumem v terénu
2.3.2.
Získané poznatky
2.3.3.
Závěry a doporučení
2.4.
Technická stránka projektu
2.5.
Ekonomický rozbor
2.5.1.
Údaje o předpokládaném využití kapacity
3.
Finanční analýza
3.1.
Varianta A - sauna a masáže
3.1.1.
Předpokládaný vývoj základních ekonomických údajů
3.1.2.
Kalkulace fixních nákladů
3.1.3.
Splátkový kalendář úvěru
3.1.4.
Výkaz zisků a ztrát
3.1.5.
Cash flow
3.1.6.
Hospodářský vývoj vybraných ukazatelů
3.2.
Varianta B - sauna (bez masáží)
3.2.1.
Předpokládaný vývoj základních ekonomických údajů
3.2.2.
Kalkulace fixních nákladů
3.2.3.
Splátkový kalendář úvěru
3.2.4.
Výkaz zisků a ztrát
3.2.5.
Cash flow
3.2.6.
Hospodářský vývoj vybraných ukazatelů

Úryvek

"2.4. Technická stránka projektu

Právní aspekty založení podniku:
Provoz sauny je podle živnostenského zákona vázanou živností. Spadá pod obor “Provozování tělovýchovných zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici”. Pro získání živnostenského oprávnění je nutné předložit průkaz způsobilosti (podle zvláštních předpisů). Tento průkaz let získat po absolvování kurzu pro saunaře, který pořádá jednou až dvakrát do roka ČSTV nejblíže v Brně, většinou pak pro osoby, které již mají masérskou zkoušku. (Kurz se zabývá tématy jako: výstavba a rekonstrukce sauny, topení, somatologie, masáže, vodoléčba, miostimulátor, hygiena.)
Jelikož bude v sauně provozováno také občerstvení, je nutno získat živnostenské oprávnění i pro tuto činnost.

Technické zařízení a stavební úpravy:
Daný objekt se bude najímat. Jde o prostory, ve kterých byla sauna již dříve provozována. Bude však nutno provést určité stavební úpravy. Ve Zlíně lze najít několik projektantů, kteří se zabývají výstavbou a rekonstrukcí saun.
Dále je nutno vybavit saunu zařízením do odpočívárny a k občerstvení.

Organizace provozu firmy:
- Uvažovaná provozní doba sauny: mezi 15.00 - 20.00 h ve všední dny, 14.00 - 20.00 h o víkendech, doba se přizpůsobí zájmu zákazníků. Pokud bude zájem, bude v dopoledních hodinách otevřeno pro organizované skupiny.
- Kapacita sauny je 16 lidí na hodinu. Plného využití kapacity pravděpodobně nebude dosaženo. Pro zajištění určitého počtu stálých zákazníků bude zaveden systém permanentek (na celý rok, popř. na kratší dobu).
- Pro získání klientely bude třeba zejména na začátku činnosti nutné zajistit dostatečnou reklamu. Vhodné by mohly být reklamní letáky v prostředcích MHD a inzerce v místních časopisech a novinách.
- Společníci: Ze společníků budou v sauně naplno pracovat pouze:společník Q.P. - technik (zabezpečení technického provozu)
společník U.U. - saunařka a masérka
- Zaměstnanci:
obsluha u občerstvení - jeden zaměstnanec
masér - v případě, že bude rozhodnuto o širším provozování masérských služeb
2.5. Ekonomický rozbor

2.5.1. Údaje o předpokládaném využití kapacity:
Období provozu:
Sauna by měla být v provozu po celý rok kromě července a srpna, tj.: 52 - 9 = 43 týdnů
Počet provozních hodin: 35 hod./týden tj. 1505 hod./rok
Využití kapacit:
Kapacita sauny: 16 lidí/hod.
využití: 1. rok 70 % ~ 11,2 lidí/hod.
2. rok 80 % ~ 12,8 lidí/hod.
následující roky 84 % ~ 13,4 lidí/hod.
Varianta s masážemi: průměr 5 masáží/1 den ~ prům. 1 masáž/hod.
Předpokládaný vývoj ekonomiky podniku je zobrazen v tabulkách, a to ve variantě A a B."

Poznámka

Práce obsahuje tabulku, grafy a výpočty.
Finanční analýza je přiložena v MS Excel (*xls).

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 10 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 180 kreditů (=10Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1310
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse