Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Absolventské práce > > Racio, s. r. o. finanční analýza firmy - maturitní práce

Racio, s. r. o. finanční analýza firmy - maturitní práce

Kategorie: Finanční analýzy

Typ práce: Absolventské práce

Škola: Gymnázium, Střední pedagogická škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Znojmo Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Znojmo, Přemyslovců 4, Znojmo

Charakteristika: Žákovský maturitní projekt obsahuje finanční analýzu firmy Racio. Text nejdříve uvádí teoretické poznatky o finanční analýze. Definuje základní pojmy. Praktická část se zabývá analýzou rozvahy a výsledovky a hlavních oblastí zájmu finanční analýzy – rentability, likvidity, zadluženosti a aktivity. Pomocí těchto pomůcek vyhodnocuje finanční zdraví podniku. Závěr práce shrnuje a zhodnocuje získané údaje. Na základě těchto údajů jsou podniku doporučeny další kroky v oblasti financování.

Obsah

1.
Úvod
2.
Teoretická část
2.1.
Význam a cíl finanční analýzy
2.2.
Uživatelé finanční analýzy
2.2.1.
Investoři
2.2.2.
Obchodní partneři
2.2.3.
Banky a jiní věřitelé
2.3.
Zdroje informací pro finanční analýzu
2.3.1.
Rozvaha
2.3.2.
Výkaz zisku a ztráty
2.3.3.
Příloha k účetní závěrce
2.4.
Horizontální analýza
2.5.
Vertikální analýza
2.6.
Poměrové ukazatele
2.6.1.
Ukazatele rentability
2.6.2.
Ukazatele aktivity
2.6.3.
Ukazatele likvidity
2.6.4.
Ukazatele zadluženosti
2.7.
Souhrnné indexy hodnocení
2.7.1.
Soustavy hierarchicky uspořádaných ukazatelů
2.7.2.
Účelově vybrané skupiny ukazatelů
3.
Praktická část
3.1.
Charakteristika společnosti
3.1.1.
Základní údaje o společnosti
3.1.2.
Historie společnosti
3.1.3.
Obor podnikání
3.2.
Analýza účetních výkazů
3.2.1.
Analýza rozvahy
3.2.2.
Analýza výkazu zisku a ztráty
3.3.
Analýza poměrových ukazatelů
3.3.1.
Ukazatele rentability
3.3.2.
Ukazatele aktivity
3.3.3.
Ukazatele likvidity
3.3.4.
Ukazatele zadluženosti
3.4.
Využití Tamariho modelu jako bonitního modelu
3.5.
Využití Indexu důvěryhodnosti jako bankrotního modelu
4.
Závěr

Úryvek

"3.2 Analýza účetních výkazů
3.2.1 Analýza rozvahy
Celková hodnota aktiv a pasiv společnosti měla v průběhu sledovaných let na počátku období rostoucí tendenci.
Při hodnocení rozvahy byla provedena horizontální a vertikální analýza. Pro potřeby horizontální analýzy se počítá rozdíl hodnot rozvahy mezi roky 2004-2005, 2005-2006, 2006-2007 a 2007-2008. Pro potřeby vertikální analýzy se počítá procentní podíl jednotlivých položek aktiv a pasiv na celkových aktivech.
Celková aktiva zaznamenala neustálý růst o nestálou hodnotu. Stalo se tak především díky oběžným aktivům, což je patrné především na položce krátkodobých pohledávek z obchodních vztahů a také na zásobách. Zvýšení pohledávek může znamenat růst poptávky po výrobcích, ale také platební neschopnost odběratelů. Vázat stále více zásob v podniku také není nepříznivější způsob hospodaření. Může to ale také znamenat, že firma rozšiřuje výrobu. Hodnota stálých aktiv spíše klesá především díky poklesu dlouhodobého nehmotného a zčásti i hmotného majetku. V roce 2007 stálá aktiva zaznamenala nárůst, který byl způsobený rozšířením movitých položek.
V oblasti vlastních zdrojů financování došlo k navýšení základního kapitálu. Firma také navýšila kapitálové fondy a fondy ze zisku. Hospodářský výsledek běžného účetního období přešel přes pokles v roce 2006 do výrazného nárůstu. Cizí zdroje celkově spíše narůstají. Významným činitelem bylo navýšení bankovního úvěru a rezerv.
Vertikální analýza vypovídá o majetkové struktuře. Vývoj struktury aktiv a pasiv je podobný – firma více využívá cizí zdroje, než vlastní zdroje. Dvě nejvýznamnější složky aktiv, aktiva stálá a oběžná, jsou v podniku zastoupeny téměř rovnoměrně. Podíl dlouhodobého majetku v aktivech má klesající tendenci, oběžná aktiva narůstají. Největší část aktiv tvoří krátkodobé pohledávky, které mají vzrůstající tendenci. Zásoby i finanční majetek si udržují narůstající tempo. V pasivech příznivě narůstá základní kapitál, který byl navýšen, firma ale více využívá cizích zdrojů ve formě bankovních úvěrů a krátkodobých závazků.
Rozvaha je obsažena v přílohách číslo 1 a 2. Tabulka horizontální a vertikální analýzy je obsažena v přílohách č. 5 a 6. Graf vertikální analýzy aktiv i pasiv je obsažen v příloze č. 11.

3.2.2 Analýza výkazu zisků a ztrát
Při hodnocení výkazu zisku a ztrát byla provedena horizontální analýza, při které se použily stejné metody jako u horizontální analýzy rozvahy.
Výnosy jsou tvořeny především tržbami za prodej zboží a prodej vlastních výrobků a služeb. Tržby vykazují vzrůstající tendenci, v posledním roce tržby za prodej zboží mírně poklesávají. Přibližně stejným tempem ovšem rostou i výkony a výkonová spotřeba, tudíž se přidaná hodnota zvyšuje mírně. "

Poznámka

Čistý text dosahuje cca 14 stran. Práce obsahuje tabulky a grafy.
Žákovský maturitní projekt pro Obchodní akademii Znojmo, obor Ekonomické lyceum.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera19459
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse