Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Radioaktivní odpady - laboratorní zprávy

Radioaktivní odpady - laboratorní zprávy


Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Brno

Charakteristika: Laboratorní záznamy ze cvičení volitelného předmětu "Radioaktivní odpady" vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně v letním semestru akademického roku 2003/2004.
Záznamy obsahují principy, použité pracovní postupy, zpracování, výsledky, grafické výstupy a závěry.

Obsah

1.
Stanovení pracovní charakteristiky detektoru
2.
Stanovení energetického spektra zářiče γ
3.
Stanovení aktuální aktivity zářiče
4.
Sestrojení účinnostní křivky
5.
Množství 40K v draselných solích
6.
Měření pomoci přenosných radiometrů (dozimetrů)
7.
Měření pomocí metody kapalné scintilace

Úryvek

"Pracovní postup stanovení charakteristiky detektoru měřící aparatura byla zapojena a připravena k měření dle přiloženého návodu do měřící části aparatury byl vložen zářič byla nastavena doba měření 10 s a spuštěna aparatura pomalu bylo zvyšováno VN až do zjištění funkčnosti detektoru = U počáteční postupně bylo VN zvyšováno po 20 V a naměřené hodnoty N byly zapisovány a následně vyneseny do grafu N = f (u) měření bylo prováděno do 1000 V
Pracovní postup stanovení energetického spektra zářiče γ k měření spektra byl použit etalon 137Cs veškerá měření byla provedena pomocí scintilačního detektoru při době měření 10 s, šířce měřícího kanálu 5V postupně byl měřící kanál posouván o 5V a naměřené hodnoty byly zapisovány do tabulky naměřené hodnoty byly následně vyneseny do grafu a z grafu byl následně zjištěn měřící kanál pro 137Cs
Výsledky stanovení charakteristiky detektoru
U
N
U
N
U
N
400
17
600
13106
800
15655
420
1539
620
13485
820
15779
440
4060
640
14169
840
15963
460
5343
660
14916
860
15674
480
6699
680
15205
880
15994
500
8833
700
15509
900
15947
520
10731
720
15498
920
15998
540
11634
740
15432
940
15922
560
12327
760
15694
960
20645
580
12752
780
15799
980
24790
Graf č. 1: Stanovení pracovní charakteristiky detektoru"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu 6 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x533a95a4d0b16.zip (368 kB)
Nezabalený formát:
Radioaktivni_odpady.pdf (444 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse