Seminarky.cz > Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně

Ulice: Zemědělská 1665/1

Město: Brno

Typ školy:

Název Goodness Staženo

Periodické časové řady - protokol ze statistiky

V rámci protokolu jsou ze čtvrtletních údajů o tržbách jedné stavební firmy v daných letech vypočtené rovnice trendové funkce (přímky) a empirické sez... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Statistika

1363x

Krizový management

Práce se zabývá pojmem “krizový management“. Snaží se vymezit, co to je, jaká je jeho podstata, funkce, metody a problémy krizového managementu v podn... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management

434x

Sluneční stát: Tommas Campanella - kritická esej

Jedná se o kritickou recenzi utopického spisu Sluneční stát od italského filosofa, teologa a astrologa Tommase Campanelly. Pozornost je nejdříve věnov... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Eseje

Kategorie: Filozofie, Literatura

399x

Jadwiga Šanderová: Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách

Práce představuje recenzi knihy od Jadwigy Šanderové Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Úvod stručně shrnuje náplň knihy a ukazuje,... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Výpisky z knih, recenze

Kategorie: Andragogika, Humanitní - ostatní

376x

Index proměnlivého složení a jeho rozklad - protokol ze statistiky

Protokol vypočítává index proměnlivého složení, indexy struktury a indexy stálého složení. Dále je proveden rozklad indexu proměnlivého indexu metodou... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Statistika

352x

Význam, funkce a zdroje vitamínu D

Práce pojednává o vitamínu D, jeho zdrojích a vlivu na lidský organismus a denním doporučeném dávkování.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Biologie, Medicína

174x

Podnikové cíle a SMART

Cílem této práce je teoreticky vysvětlit pojem „SMART“, který úzce souvisí s podnikovým plánováním, a uvést tento termín do praxe. Velmi důležité je t... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Management

119x

Analýza formulace mise a vize společnosti Subterra, a. s.

Referát analyzuje formulaci poslání společnosti Subterra, a. s., tj. její mise a vize.... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Strategický management

104x

Potraviny Kábela - podnikatelský záměr

Tato práce obsahuje podnikatelský záměr konkrétního živnostníka, který v současné době již vlastní a vede malý obchod – potraviny. Text nejdříve teore... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Podnikatelský záměr


89x

Vliv psychických proměn dospívajících na kvalitu mezilidských vztahů

Práce se věnuje psychickým i tělesným změnám dospívajících a popisuje vliv jejich změn na vztahy s rodinou, přáteli a ostatním okolím. Zpětně rovněž h... (detail)

Typ školy: VŠ

Typ práce: Seminárky/referáty

Kategorie: Psychologie

85x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [12]