Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Radioekologie - laboratorní zprávy

Radioekologie - laboratorní zprávy


Kategorie: Ekologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta, Brno

Charakteristika: Laboratorní záznamy ze cvičení předmětu "Radioekologie" vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně v zimním semestru 2002/2003.
Záznamy obsahují principy, použité pracovní postupy, zpracování, výsledky, grafické výstupy a závěry.

Obsah

1.
Stanovení aktuální aktivity zářiče
2.
Efekt stínění před ionizujícím zářením
3.
Stanovení účinku vzdalování detektoru od zdroje záření
4.
Stanovení pracovní charakteristiky detektoru
5.
Stanovení energetického spektra zářiče β
6.
Stanovení energetického spektra zářiče γ
7.
Distribuce a biologický poločas 137Cs ve svalové tkáni kuřat po podání kontaminovaného krmiva

Úryvek

"Pracovní postup
 do stativu byl umístěn indikátor a k němu připojen počítač impulsů
 před indikátor byl umístěn zdroj záření, kdy červený bod na cloně a písmeno B směřovaly k indikátoru
 indikátor byl zapnut a byla zaznamenána četnost vznikajících signálů po dobu 100 s
 následně byla před indikátor vložena destička z Cu a opět byla zaznamenána četnost vznikajících signálů po dobu 100 s
 stejná měření a pozorování byla provedena i s destičkami z Sn, Al, Pb
 ze zjištěných hodnot vznikajících signálů bylo provedeno vyhodnocení a stanovení efektu stínění různých materiálů o různé tloušťce"

Poznámka

Práce obsahuje grafy a tabulky o rozsahu 7 stran.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x5339c7471c50f.zip (475 kB)
Nezabalený formát:
Radioekologie.pdf (563 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse