Seminarky.cz > Studijní podklady > Skripta, učební texty > > Reakce na zátěžové situace

Reakce na zátěžové situace


Kategorie: Základy společenských věd

Typ práce: Skripta, učební texty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Maturitní otázka ze základů společenských věd se zabývá reakcemi na zátěžové situace.

Obsah

1.
Reakce na zátěžové situace
2.
Tolerance k zátěži
3.
Duševní poruchy

Úryvek

"Bagatelizace: snižování hodnoty daného cíle
Racionalizace – hledání rozumového řešení
Regrese – reagování na nižší úrovni /válka, záplavy/
Kompenzace- neúspěch v jedné oblasti vyrovnám úspěchem v oblasti druhé /proč kompenzuji neúspěch ve škole tím, že dělám třídního šaška/
Projekce – svalování viny za svůj neúspěch na někoho jiného
Únik- vyhýbání se povinnostem nebo nepříjemnostem, častým únikem je nemoc, neurohypochondrie – Kdybych já byl zdráv!
Somatizace- přenesení psychického problému do tělesné oblasti /civilizační choroby
Agrese – 4 stupně /myšlení, nadávka, navenek rozbíjením a pak napadnu tu osobu/


FRUSTRACE- překážka na cestě k cíli, překážka působí rušivě a aktivuje obranné mechanismy

STRES- tlak, tíha, stav psychické zátěže, působení rušivého faktoru na člověka během uspokojování potřeby nebo dosahování cíle
- dochází k němu při delším působení konfliktu, při prohloubení toho konfliktu
stress může vést až k rezignaci člověka na tu situaci
- stresoví činitelé různí- STRESORY-VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ
VNĚJŠÍ STRESORY- nedostatek času, studijní povinnosti, pracovní povinnosti, neúspěch, úmrtí blízké osoby,
VNITŘNÍ STRESORY-sebepodceňování

Tolerance k zátěži-
1.POPLACHOVÁ REAKCE
2.RESISTENCE
3.VYČERPÁNÍ

DEPRIVACE- strádání – chronické neuspokojení potřeb nebo nedosahování vytčených cílů, existenční potřeby jsou na nízké úrovni nebo klesají pod tuto úroveň, deprivace může mít různé podoby
- psychická – neuspokojování psychických potřeb
fyzická- nedostatek spánku
senzorická- nedostatek podnětů
sociální- příliš vleklá sociální situace

PSYCHOTERAPIE- buduje samostatnost pacienta, ne fixace, ne kladný vztah mezi pacientem a terapeutem, terapeut nese nějakou dobu pacienta na zádech, pak mu musí dát volnost
-můžeme pochopit dobře člověka, když známe jeho minulost

DUŠEVNÍ PORUCHY: projevuje se narušením duševní rovnováhy, změnou chování a prožívání

Změny některých psychických jevů

• změny v chování /vyhýbám se skupině vrstevníků,, apod./
• změny v prožívání /náhle se bojím, bez příčiny, vyhýbám se situacím, kterých se bojím/
• změny v sociální komunikaci – můžou vyřadit na čas ze společnosti/
NEURÓZY-
Přechodný charakter psychické poruchy bez poškození mozku, neurastenie – poruchy spánku, únava, bolest některých částí těla, fóbie/
OPTIMISMUS v léčbě – VĚTŠINA CHOVÁNÍ JE NAUČITELNÁ
- nutkavé chování, malá variabilita /mají naučené nějaké modely, jak reagovat, nejsou tak variabilní, proto neradi vystupují ve spol, nebo někde, kde bude změna- neznají tam ty lidi/,
generalizace /mám špatnou zkušenost s jedním člověkěm, tak to generalizuji na všechny - pozor- většina lidí je dobrých/"

Poznámka

Vimperk

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x53ba8288b594c.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Reakce_na_zivotni_situace.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse