Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řecká a římská literatura

Řecká a římská literatura


Kategorie: Literatura

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Stručná seminární práce v bodech seznamuje s antickou literaturou. Nejdříve se věnuje nejvýznamnějším spisovatelům Řecka a poté je pozornost zaměřena na římskou literaturu. Nechybí stručná charakteristika tvorby předních dramatiků, prozaiků i básníků.

Obsah

1.
Řecká literatura
1.1.
Archaické období
1.1.1.
Homér
1.1.2
Aischylos
1.1.3.
Euripides
1.2.
Řecká próza
2.
Římská literatura
2.1.
Staré období
2.1.1.
Plautus
2.2.
Klasické období
2.2.1.
Gaius Valerius Catullus
2.2.2.
Publius Ovidius Naso

Úryvek

"ŘECKÁ LITERATURA

- PREHISTORICKÉ OBDOBÍ (12. – 9. stol př. n. l.)
- ARCHAICKÉ OBDOBÍ (8- 6)
- ATTICKÉ OBDOBÍ (5- 4)
- HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ (3- 1)

Archaické období

- Homér (9. – 8. stol. př. n. l.)- eposy Ilias a Odyssea
- Ilias: 15700 veršů, o Tróji- posledních 51 dnů dobývání, Agamemnón vzal Achillovi zajatkyni  rozzlobil se a odmítl nastoupit do dalších bojů  jeho přítel Patroklos si oblékne jeho zbroj, protože Achilla se nepřátelé bojí, ale jeho lest byla prohlédnuta  zabit Hektorem  Achilles se rozzlobí, zabije Hektora a jeho mrtvolu vláčí za vozem okolo Tróje, na pokyn bohů ho vydá jeho otci
- Odyssea: 12000 veršů, o návratu ithackého krále Odyssea, kterého se vydá hledat jeho syn, Telemachos, když se po 10 letech nevrátil z války, společně pak překonávají různé překážky, pak pozabíjí nápadníky, kteří se snaží o jeho manželku Penelopé a jsou zase spolu
- Ezop (6. stol. př. n. l.)- autor mnoha bajek např. Závistivý pes, Husy a jestřábi, Sapfó (7- 6. stol. př. n. l.)- řecká básnířka z ostrova Lesbos, žila ve vyhnanství na Sicilii, po návratu vytvořila školu pro dívky z aristokratických rodin (tanec, umění, zpěv), píše poezii- vyznává se k citům k dívkám  pojem lesbická láska, Anakreon (6. stol. př. n. l.)- řecký básník, jeho motivy: víno, ženy, zpěv = Anakreontská poezie

Starořecké drama

- rozvíjí se především v attickém období, vyvíjí se ze starořeckých her k oslavě boha Dionýsa, vyčleněn 1 člověk který začal vést dialog, hrají pouze muži, budují se divadla- amfiteátry
- hlavně tragédie, později komedie

Aischylos (525- 476 př. n. l.)- zavedl 2 herce, využívá dekorace a obleky (Peršané, Oresteia)
Sofokles (496- 406 př. n. l.)- zavedl 3 herce, použ. malované kulisy (Antigona, Elektra, král Oidpus)
Euripides (495- 405 př. n. l.)- zabývá se hlavně nitrem hlavní postavy, ne tolik příběhem (Médea)"

Poznámka

Jména jsou zvýrazněna tučně.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4f8f8b21500a1.zip (11 kB)
Nezabalený formát:
Recko_Rim_literatura.doc (40 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse