Řecká mytologie


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve formě výpisků pojednává o řeckých bozích a vzniku řecké mytologie na úrovni ZŠ.

Obsah

1.Řecká mytologie
1.1
Vznik řecké mytologie
1.2
Vznik bohů
1.3
Seznam bohů

Úryvek

" jedná o bozích a hrdinech
 sestává z mýtů a legend
 staří Řekové- snažili se pravděpodobně vysvětlit všechny jevy a otázky světa
 nejstaší literární prameny- Odysseia, Íllias, Práce a dni, O původu bohů apod.
 Obrovský vliv na kulturu a umění
 Dionýsie → oslavy boha Dionýsa (viz níže)
 Hésiodos- nejrozšířenější verze
 původně- Gaia (= Země → plus další božstva- např. Tartaros, Erebos,...) → porodila Úrana → s ním splodila Titány
 Titáni- 6 můžů (Koios, Kríos, Kronos, Hyperion, Iapeto a Okeanos), 6 žen (Mnémosyné, Foibé, Rheia, Theia, Themis a Téthys)
 po narození Krona- už ne Titáni, ale kyklopové a Hekatoncheirové
 Kronos- vykastroval svého otce a se svou manželkou a sestrou Rheiou- vládci bohů
 Kronos+Rheia-5 dětí → Héra, Poseidón, Hestiá, Deméter, Hádés
 Kronos- bál se, aby ho některé z jeho dětí nezradilo, proto každé snědl a když se narodil Zeus, Rheia místo Dia dala do kolébky kámen, který Kronos snědl. Zeus dal Kronovi nápoj, který ho přinutil vyzvracet jeho sourozence i s kamenem a s pomocí Kyklopů a Hekatoncheirů Krona přemohl, stal se vládcem nebes a bohů, Poseidon se stal vládcem moře a vod a Hádés vládcem podsvětí
 stejně jako Kronos se Zeus bál, aby ho jedno z jeho dětí nesvrhlo, proto první díte snědl a to se mu poté vylouplo v plné zbroji z hlavy → Athéna
Afrodité Bohyně lásky a krásy
Arés Bůh kruté války a boje
Apollón Bůh umění a hudby, slunečního světla, uzdravení, patron vědy
Artemis Bohyně lovu, přírody, patronka Amazonek
Athéna Bohyně moudrosti, vznešenosti, patronka Athén, symbol kultury
Démétér Bohyně plodnosti, země, plodnosti země a rolnictví
Dionýsos Bůh plodnosti, hojnosti, vína
Erós Bůh lásky, touhy, smyslnosti
Hádés Vládce podsvětí, duší
Hekaté Bohyně strašidel, kouzel, ochránkyně lovců, matek"

Poznámka

Základní škola, Komenského alej, Žatec, Práce obsahuje část textu uspořádaného do tabulky.

PRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54da55196dd4e.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
Recka_mytologie.doc (39 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse