Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řecké sochařství - anotace a rozbor slovensky

Řecké sochařství - anotace a rozbor slovensky

Kategorie: Umělecké obory - cizojazyčné práce

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce obsahuje krátkou anotaci knihy Rozstriľané město Vincenta Hložíka a rozbor řeckého sochařství. Věnuje se významu Řecka v evropské i světové kultuře, a klasickému řeckému sochařství. Zamýšlí se nad významem náboženství v díle Řeků, chronologickým rozdělením řeckého sochařství, a představiteli jednotlivých období.

Obsah

1.
Rozstřílené město
2.
Řecké sochařství
2.1.
Vývojové etapy

Úryvek

"Autor sa zámerne vyhýba priamočiarosti a zobrazovaniu reálnej skutočnosti. Celý výjav akoby bol len demonštráciou hrubej sily. Akoby sa krajinou prehnala ničivá víchrica, ktorá bez milosti strhla všetko živé do náruče smrti. A tu na pozadí tejto ohavnosti vystupuje do popredia hlavná myšlienka diela v alegórii dobra a zla. Tieto dva protiklady zhmotňuje autor v zobrazení čierneho a bieleho koňa. Čierny žrebec s prudko sklonenou hlavou skláňa sa pred hroznou ťarchou zla a jeho hlboká poddanosť akoby vyjadrovala strach z blížiaceho sa nevyhnutného konca. Sklamanie, beznádej, skepsa a skľúčenosť to všetko akoby spočívalo na jeho bedrách a neuveriteľnou silou trieštilo i poslednú vzplanutú iskierku nádeje. A v prenikavom kontraste s týmto bezútešným obrazom smrti vystupuje z pozadia biely kôň. Ten vztyčujúc sa odhodlane odoláva zlu, neoblomne vzdoruje a bráni sa z posledných síl zdanlivej nutnosti - skaze. Jeho prudko vztýčený, smelý pohľad je výstrahou zlu, jeho biela pleť zas nevinnosťou, ktorá vždy zvíťazí nad podlosťou, akoby doň autor vložil všetku svoju nádej, že zlo v nás nikdy neporazí spravodlivé sily dobra.

Grécke sochárstvo

Grécko je právom považované za kolísku európskej civilizácie. Práve tu sa totiž budovali základy celej európskej civilizácie a kultúry. Práve tu v Grécku si ľudia po prvý raz jasne uvedomili silu svojho rozumu tu sa po prvý krát zrodil tvorivý duch bádania, skúmania, pochybovania a poznávania sveta. Gréci položili základy všetkých hlavných odborov vedy a na poli umenia vytvorili hodnoty ktoré pretrvali veky a stali sa často nasledovaným no nikdy viac nedosiahnutým vzorom dokonalej krásy a základom celej európskej výtvarnej kultúry.
Grécke sochárstvo sa bez výhrad považuje za jeden z najcennejších prínosov do pokladnice svetového výtvarného umenia i za jeden z najžiarivejších prejavov gréckeho génia. Platí to predovšetkým o vrcholnom klasickom sochárstve, ktoré reprezentujú osobnosti ako Feidias, Myrón a Polykleitos. Avšak ani to, čo vytvorili Gréci po tom, nie je druhoradé, stačí len spomenúť mená Praxiteles, Skopas či Lýssipos. No rozhodne ani to čo vytvorili predtým v archaickej dobe. Prirodzene, je pravdou, že pred Grékmi sa preslávili sochami iné významné civilizácie. Napriek tomu však dosiahlo grécke sochárstvo významné prvenstvo a tým je jeho hlboký humanistický obsah a zameranie. Podľa príznačne charakteristickej vety, Nič ľudské nie je mi cudzie” stal sa človek v gréckej filozofii, kultúre, umení a teda aj v sochárstve meradlom všetkého. Kým iné národy zobrazovali svoje božstvá v postavách okrídlených býkov, vtáčích netvorov a iných oblúd Gréci dávali svojim bohom prenikavú ľudskú podobu a aspoň spolovice ju dávali aj takým mytologickým bytostiam, ako boli Harpyje, Sirény alebo Kentauri. Človek sa stal ústredným a takmer jediným námetom gréckeho sochárstva a práve v zobrazovaní ľudského tela, ktoré im nikdy nebolo tabu, dosiahli grécky sochári neprekonateľné majstrovstvo. Chronologicky grécke sochárstvo možno rozdeliť do týchto vývojových etáp:
1. preddejinné obdobie, do 7 st. pr. n. l.
2. dejinné archaické obdobie, 7-6 st. pr. n. l.
3. klasické obdobie, 5-4 st. pr. n. l.
4. helenistické obdobie, 3 st. pr. n. l. až cez náš letopočet
Začiatky sochárstva na gréckej pôde predstavujú hlavne Kikladské idoly z prvej polovice 3 tisícročia pr. n. l. a nálezov figurín a skulptúr z krétsko - mykénskych čias. Historici za najstaršie sochy považujú drevené alebo kamenné hranoly otesané do tvaru ľudských postáv tzv. xoany. Boli to modly slúžiace kultovým účelom. Xoany ak aj mali ľudskú podobu, bola veľmi zjednodušená. Ich uctievanie pretrvalo až po klasické obdobie. V neskoršom období sa objavili sošky koní z pálenej hliny, ďalej bronzové sošky a plakety s výjavmi z mýtov. Zo 7. st. pr. n. l. vyniká bronzový pastier s baránkom a hlinený vozataj na voze, pričom štýlom tieto sošky korešpondujú s geometrickou a orientalizujúcou výzdobou váz.
Druhou a veľmi významnou etapou vo vývine gréckeho sochárstva je obdobie 7. a 6. st. pr. n. l. tzv. archaické obdobie. Kým v architektúre sa vypracovávali pevné formy dórskeho a iónskeho poriadku v sochárstve sa rozdiely dórskeho a iónskeho štýlu tak zreteľne neprejavovali.
Dórske školy na gréckej pevnine sa zaoberali predovšetkým mužskou postavou a usilovali sa spodobniť anatómiu mužského tela v sochách atlétov. Boli to veľké sochy mladých mužov tzv. kúros ( grécky mladý muž ), nie však zobrazenia obyčajných mladíkov ale spodobenie mladíka milého bohom statného a zdatného muža pripraveného pretekať alebo zápasiť na počesť bohov. Išlo teda o ideály, idealizované sochárske spodobenie muža vždy v atlétskej nahote v plnom rozkvete síl mladosti, keď má telo najčistejšie tvary. Tieto idealizované hieratické portréty slúžili zväčša ako pomník. Významné sú sochy Kleobia a Bitona, kúrosa z Melu, kúrosa zo sínia a vznešeného Apolóna z Piombina, všetky zobrazené v nahote umožňujúcej bohom obdivovať dokonalé telá bytosti stvorenej na ich obraz."

Vlastnosti

Náhled

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera1268
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse