Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Řecko - architektura, malířství a sochařství

Řecko - architektura, malířství a sochařství

Kategorie: Umění/hudba

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce seznamující s kulturou Řecka. Nejdříve popisuje historická období Řecka, poté se již věnuje architektuře, malířství a sochařství.

Obsah

1.
Historická období Řecka
2.
Řecká architektura
3.
Řecké malířství
4.
Řecké sochařství

Úryvek

"Historická období Řecka

1.období prehistorické (geometrické)(10. - 9.stol. př.n.l.)
2.období archaické (8. - 6.stol. př.n.l.)
3.období klasické (5. - 4.stol. př.n.l.)
4.období helénistické (3. - 1.stol. př.n.l.)

Dórský vpád měl za následek zničení krétské a mykénské civilizace a rozmístění obyvatel po Řecku, ale i na ostrovech a pobřeží Malé Asie. Athény měli to štěstí, že zůstali nedotčeny. Doba mezi pádem Mykénské civilizace a vstupem řeckých městských států je označována za DOBU TEMNA. Z tohoto věku chudoby a temna jsou jediným dokladem pro dějiny umění malované nádobky sloužící pro domácí a pohřební účely. Vzájemným stykem Řeků a Feničanů vzniklo písmo. Obchod s východním Středomořím umožnil přejímání cizích vlivů.
V archaickém období začínají Řekové hledat ideální formu pro zobrazení bohů a lidí. Pro monumentální sochařství nacházeli vzor v umění egyptském, protože bylo v souladu s řeckými cíli a ideály. Orientální model nepřevzali jako obecně platný, ale rozvíjeli jej, podle toho, co sami pozorovali v přírodě. Např. v sochařství dokázali zachytit lidské tělo v pohybu.
Ve 4. století př.n.l. se snažil Perikles dosáhnout kulturního prvenství Athén . To se nelíbilo Spartě, velké metropoli Dórů. Tak došlo ke konfliktu-Peloponéské válce. V té době došlo ke změně vkusu, a to jak v Athénách, tak jinde. Rysem 4. století je rozmanitost a osobitost tvorby jednotlivých umělců, kteří se lišili svými temperamenty. Jejich vlivy se vzájemně křížili a kombinovali. Athény nakonec přes pohromy války přece jen v oblasti ducha zvítězili.
V helénistickém období byly vypracovány některé nové postupy, jako např. v architektuře užívání oblouku. Helénističtí panovníci dávali najevo přání podněcovat uměleckou činnost a snažili se podporovat athénské stavby. V roce 175 př.n.l. zahájil Antiochos IV. Epifanés znovu práce na Olympu, chrámu zasvěcenému Diovi Olympskému.

Řecká architektura
Řecké styly v architektuře vycházejí z údobí temna. Stavby dochované z období temna jsou málo početné a v žalostném stavu. Chrámy měli podobu lidského příbytku. Domy byly zřejmě okrouhlé, elipsovité nebo pravoúhlé. Velký rozvoj nastal, když byla hlavní chrámová stavba obklopena sloupořadím. V archaickém období vznikají první architektonické řády. Počátky dórského slohu tvoří dřevěné stavby. Sloupy bez podstavce vyrůstají rovnou z podlahy a jsou svisle žlábkované. Hlavice se skládá ze zaoblené ozdoby a nízké čtvercové desky. Hladký architráv je tvořen pravoúhlými trámy vedoucích od sloupu ke sloupu. Nad ním je vlys, který se skládá z metopy a triglyfu"

Poznámka

Práce obsahuje grafiku.
Seminární práce pro předmět Výtvarná výchova.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera15610
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse