Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Řecko-perské války po bitvu u Platají

Řecko-perské války po bitvu u Platají


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Poznámky krátce a útržkovitě mapují průběh řecko-perských válek po bitvu u Platají.

Obsah

1.
Počátky
2.
První tažení
3.
Druhé tažení
4.
Třetí tažení

Úryvek

"- do klidu vstupují Řecko-perské války (492- 449)
- vede je perský král Dáreios I.
- Malá Asie  řecké kolonie- Milét, Efes
- Peršané obsadili řecké kolonie
- Vypuklo maloasijské iónské povstání
- Boj končí úplným zničením Milétu
- Řekové z pevniny pomohli koloniím  záminka pro Peršany, proč zaútočit na Řeky
- Peršané podnikli několik tažení proti Řekům
- 1. tažení- r. 492 - skončili u mysu Athos; Peršané ztroskotali v bouři- neúspěch
- 2. tažení- r. 490 - přímý útok do středního Řecka- Řekové osamoceni
- bitva u Marathönu- Řeky vede Miltiadés
- Řekové stáli proti obrovské přesile
- Řekové vítězí jen díky taktice
- vojín uběhl z Marathónu do Athén (42 195 m) aby oznámil vítězství a pak padl
- mezitím se v Persii stává králem syn Dáreiose I.- Xerxés
- 3. tažení- r. 480 - pěší i námořní
- poprvé a naposledy bojuje i Sparta
- pozemní bitva v horské soutěsce u Thermopyl- porážka Řeků
- námořní bitva u Salamíny- prohra Peršanů
- r. 479- bitva u Platají- porážka Peršanů"

Poznámka

Práce je v rozsahu cca 0,5 strany.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c047e08704.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Recko_perske_valky_Plataje.doc (30 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse