Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z hodin > > Reformy Josefa II.

Reformy Josefa II.


Kategorie: Dějepis

Typ práce: Zápisky z hodin

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručných poznámkách seznamuje s reformami Josefa II. a nastiňuje situaci v českých zemích ke konci 18. století.

Obsah

1.
Reformy Josefa II.
2.
Situace v českých zemích

Úryvek

" REFORMY JOSEFA II.

- nejstarší syn M. T.
- od 1765- císařem a spoluvladařem své matky
- 1783- spojil Moravu a Slezsko
- hl. sídlem Brno
- spojil 4 města pražská (Staré město pražské, Nové město pražské, Malá Strana, Hradčany) => Praha
- vydal občanský trestní zákoník
- zrušil TREST SMRTI
- podřídil veškeré soudnictví státu
- reorganizace stř. a vys. školství
- zrušil městskou samosprávu
- zavedl státem kontrolované magistráty
- 1. 11. 1781- Zrušení nevolnictví
- poddaní se smějí ženit, studovat…
- říkalo se mu Selský císař
- 1781- toleranční patent = pravoslaví I protestantství je trpěno a snášeno (nesmí být pronásledování, mají vlastní majetek, mohou být v úřadech)
- česká jednota bratrská ale není snášena
- židé už nemusí nosit židovské označení
- zrušení 1/2 klášterů (ty, které nebyly ničím přínosné- např: Sázavský, na Zbraslavi, sv. Jiří)
- zavedl daňovou reformu
- 1795- Josef II. Zemřel
- Leopold - jeho nástupce – daňovou reformu zrušil

ČESKÉ ZEMĚ

- koncem 18. stol.- 4. mil. obyv. (2,5 mil. v Čechách, 1,2 mil. na Moravě, 0,3 mil. v Čechách)
- vnitrozemí- čeština
- pohraničí- němčina
- hospodářství- vnitrozemí- rybářství, hutnictví, polnohospodářství
- pohraničí- dobytkářství, sklářství, výr. lnu
- Praha, Brno- největší města
- Karlovy Vary, Teplice- lázeňská města"

Poznámka

Data jsou barevně značena.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x509c300693cea.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Reformy_Josefa_II.doc (33 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse