Seminarky.cz > Diplomky, bakalářky > Diplomové práce > > Regulace výkonu otopného tělesa - diplomová práce

Regulace výkonu otopného tělesa - diplomová práce

Kategorie: Strojírenství, Energetika

Typ práce: Diplomové práce

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Úkolem diplomové práce je zjistit, zda je rozúčtování nákladů na vytápění za použití indikátorů na otopných tělesech účinné. V úvodních pasážích autor seznamuje s mechanismem fungování otopných těles a poté zpracovává termovizní snímky otopného tělesa při jeho náběhu a chladnutí, kterých využívá při zodpovězení hlavní otázky práce. Vyhodnocení snímků je předmětem následující části a závěr pak shrnuje hlavní poznatky práce a seznamuje s legislativou týkající se rozúčtování nákladů na vytápění.

Obsah

1.
Regulace výkonu otopného tělesa
2.
Rozložení teplot při sdílení tepla otopným tělesem
2.1.
Stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí teplonosné látky
2.2.
Teplota snímaná indikátorem
3.
Zpracování termovizních snímků
3.1.
Vstupní údaje
3.2.
Zpracování údajů pro desková otopná tělesa
3.2.1.
Upevnění indikátoru na deskovém otopném tělese
3.2.2.
Střední povrchová teplota v místě snímaném indikátorem
3.2.3.
Rozlišení kanálku a mezikanálkové plochy na termovizním snímku
3.3.
Zpracování údajů článkových otopných těles
3.3.1.
Určení střední povrchové teploty
3.3.2.
Redukce dat
3.3.3.
Vyhodnocení polohy střední povrchové teploty
3.3.4.
Upevnění indikátoru na článkovém otopném tělese
4.
Vyhodnocení povrchových teplot
4.1.
Deskové otopné těleso
4.1.1.
Náběh deskového otopného tělesa
4.1.1.1.
Jednostranné napojení shora dolů
4.1.1.2.
Oboustranné napojení shora dolů
4.1.2.
Chladnutí deskového otopného tělesa
4.1.2.1.
Jednostranné napojení shora dolů
4.1.2.2.
Oboustranné napojení shora dolů
4.2.
Článkové otopné těleso
4.2.1.
Náběh článkového otopného tělesa
4.2.1.1.
Jednostranné napojení shora dolů
4.2.1.2.
Oboustranné napojení shora dolů
4.2.2.
Chladnutí článkového otopného tělesa
4.2.2.1.
Jednostranné napojení shora dolů
4.2.2.2.
Oboustranné napojení shora dolů
5.
Závěr
5.1.
Náběh a chladnutí otopných těles
5.1.1.
Dynamika otopných těles
5.1.2.
Teplotní poměry na otopných tělesech
5.1.3.
Proudění v otopných tělesech
5.1.3.1.
Proudění v deskových otopných tělesech
5.1.3.2.
Proudění v článkových otopných tělesech
5.2.
Použití indikátorů pro rozúčtování nákladů
5.2.1.
Teplota snímaná indikátorem
5.2.2.
Vliv snímané teploty na funkci indikátoru
5.3.
Legislativa týkající se rozúčtování nákladů na vytápění
5.3.1.
Základní a spotřební složka nákladů
5.3.2.
Korekce započitatelné podlahové plochy
5.3.3.
Rozdílnost v nákladech na vytápění

Úryvek

"2 Rozložení teplot při sdílení tepla otopným tělesem
Otopné těleso můžeme chápat jako výměník mezi teplonosnou látkou a okolním prostředím, kde dochází k prostupu tepla z teplonosné látky přes stěnu otopného tělesa do okolí. Prostup tepla se v tomto případě skládá z přestupu tepla konvekcí z teplonosné látky na vnitřní stěnu otopného tělesa, vedením tepla stěnou otopného tělesa a následným přestupem tepla konvekcí a sáláním do okolí. Během tohoto přenosu tepla z teplonosné látky do okolního prostředí musí být tepelný tok otopným tělesem ve všech částech stejný, protože během prostupu tepla stěnou otopného tělesa žádné teplo nevzniká ani nezaniká. Matematicky lze tepelný tok otopným tělesem vyjádřit jako
[W•m-2],
kde αi je součinitel přestupu tepla konvekcí teplonosné látky [W•m-2•K-1],
αe celkový součinitel přestupu tepla okolního vzduchu [W•m-2•K-1],
k součinitel prostupu tepla stěnou otopného tělesa [W•m-2•K-1],
tm střední teplota teplonosné látky v otopném tělese [°C],
te teplota okolí [°C],
tSi povrchová teplota na vnitřní straně otopného tělesa [°C],
tSe je povrchová teplota na vnější stěně otopného tělesa [°C].
Z kriteriálních rovnic byly stanoveny a zkonzultovány s vedoucím diplomové práce součinitele přestupu tepla konvekcí a sáláním na vnější straně otopného tělesa αke = 5,1 W•m-2•K-1 a αse = 6,4 W•m-2•K-1. Celkový součinitel přestupu tepla na straně vzduchu αe se pak stanoví jako součet těchto hodnot.

2.1 Stanovení součinitele přestupu tepla konvekcí teplonosné látky
Z výkresů výrobců otopných těles pak byly stanoveny průřezy a obvody kanálků deskového i článkového otopného tělesa. Z těchto hodnot byl vypočítán charakteristický rozměr – hydraulický průměr kanálku

[m],
kde dh je hydraulický průměr [m],
S průřez kanálku [m2],
O je obvod kanálku [m].
V případě přestupu tepla na vnitřní straně otopného tělesa se jedná o přestup tepla při nuceném proudění. Pro stanovení Nusseltova kritéria potřebujeme znát Reynoldsovo kritérium
[-],
kde dh je hydraulický průměr [m],
w střední rychlost tekutiny v kanálku [m•s-1],
je kinematická viskozita [m2•s-1].
a Prandtlovo kritérium
[-],
kde a je součinitel teplotní vodivosti [m2•s-1],
je obvod kanálku [m2•s-1].
Protože v případě deskového i článkového otopného tělesa neplatí podmínka
,
je použit pro výpočet Nusseltova kritéria Hausenův vztah.

[-],
kde Pr je Prandtlovo kritérium [-],
Re Reynoldsovo kritérium [-],
dh hydraulický průměr [m],
L délka kanálku otopného tělesa [m],
η dynamická viskozita proudící tekutiny [Pa•s],
ηp je dynamická viskozita tekutiny pro teplotu v mezní vrstvě [Pa•s].
Protože je teplota v mezní vrstvě tekutiny v otopném tělese velmi blízká teplotě v jádru proudu, je změna dynamické viskozity v teplonosné látce při výpočtu zanedbána. Následně je pak z Nusseltova kritéria stanoven součinitel přestupu tepla na vnitřní straně otopného tělesa jako
[-],
kde λ je součinitel tepelné vodivosti teplonosné látky [W•m-1•K-1],
dh hydraulický průměr [m],
Nu je Nusseltovo kritérium [-]."

Poznámka

Součástí práce jsou grafy, tabulky a nákresy, rozsah čistého textu dosahuje cca 25 stran.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 65 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 59 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 55 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 990 kreditů (=55Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 2,50€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera23452
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 2,50€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse