Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Reklamní agentura Aleš, s. r. o. - profil firmy

Reklamní agentura Aleš, s. r. o. - profil firmy


Kategorie: Podniková ekonomika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Seminární práce do předmětu Propagace a reklama se velmi podrobně zabývá vznikem a fungováním reklamní agentury Aleš. Sleduje ji od jejího vzniku, zabývá se proměnami podnikatelského prostředí a jejich dopadem na firmu. Seznamuje s personálním obsazením. Závěr patří posloupnosti jednotlivých činností při zpracování zakázky na reklamní propisky.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vznik firmy
3.
Personální obsazení
4.
Poskytované služby
5.
Vybavení a spolupracující firmy
6.
Zákazníci
7.
Postup práce – fiktivní zakázka na reklamní propisky
8.
Závěr

Úryvek

“Protože však firma není velká, a finančně si nemůže dovolit např. vlastnit filmové studio, spolupracuje proto s jinými firmami. Je to firma Banami TV, která zajišťuje TV šoty, rádio Sprint pro výrobu rádiošotů a firmou Snip zajišťující billboardovou reklamu.
Zde bych citoval nejmenovaného pracovníka, který říká, že firma Snip vlastní snad každou tyčku v Ostravě. Zbylé práce provádějí sami, ve vlastních prostorách v Mariánských horách. Zde mají umístění všechno materiální vybavení k výrobě potřebné. Počítače vybavené programem Corel 4, který je určen pro návrhářské práce, Ploter pro střih samolepících fólií, Ofsetový stroj, vybavení pro sítotisk a tampónový tisk, fotokomoru s kompletním fotografickým zařízením či jednoduché sušící vozíky.

Zákazníci firmy jsou hlavně ostravské firmy nebo z okolí Ostravy. Mezi největší zákazníky patří:

Hrušovická chemická společnost - zakázky okolo 1/2 miliónů korun ročně

Kovoz Karviná - zakázky okolo 1/4 miliónů korun ročně

Ekoezop - zakázky okolo 1/4 miliónů korun ročně.

S dalším firem jmenujme Joks, SAM, Autopal, Centrum kultury a vzdělávání a řada dalších menších firem.

Nejzajímavější zakázka byla od neznámého zákazníka, který si nechal udělat letáčky do zemí Evropské unie v několika jazycích za Kč 560 000,--. Zákazník platil hotově.

Postup práce ve firmě probíhá asi takto:

Př. Vezmeme v úvahu zákazníka, který si chce nechat potisknout propisky, a předpokládáme, že propisky nemá.

1. KONTAKT - osobní v sídle firmy, zavolá-li zákazník, přijedou pracovníci firmy k němu. Předběžná dohoda o počtu a datumu předání.

2. CENOVÝ NÁVRH - při druhé schůzce se předá klientovi cenový návrh. Souhlasili je povinen zaplatit 50% zálohu.

3. ZAJIŠTĚNÍ MATERIÁLU - nákup propisek

4. VÝROBA - připraví se vzor na počítači (barva, vzhled). Tento vzor odsouhlasí zákazník,
- výroba tzv. klišé při tampónovém tisku, nafocení filmů při ofsetovém tisku,
- výroba vzoru a ukázka zákazníkovi
- celková výroba potřebného množství"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: mar0020.zip (13 kB)
Nezabalený formát:
Reklamka_Ales.rtf (79 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse