Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Rekvalifikace

Rekvalifikace


Kategorie: Andragogika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Požadavky na rekvalifikaci. Jednotlivé změny, které v této oblasti proběhly.

Obsah

1) Požadavky rekvalifikace
2) Hlavní změny oproti dřívější úpravě

Úryvek

Samotná prováděcí vyhláška MPSV a MŠMT č.519 ze dne 23. září 2004 o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců stanovuje formy rekvalifikace, druhy nákladů rekvalifikace a náklady s ní spojené, které hradí úřad práce (§109 odst. 5 a §110 odst. 6 ZoZ).
Ve vyhlášce se nově objevilo omezení přiměřeného zisku rekvalifikačního zařízení a to ve výši 15%, dříve toto procento stanoveno nebylo, ale nepřekračovala se doporučená hranice 20%. Dále se zvýšily náklady na potřebnou výavu účastníků rekvalifikace (např. učebnice, skripta) maximálně do výše 2.000,- Kč na jednoho účastníka. Dřívější úprava z roku 1991, která umožňovala poskytnout výbavu do tisíce korun na účastníka již v mnoha odborných rekvalifikací nestačila. Dále vyhláška stanoví v § 3, které náklady spojené s rekvalifikací může úřad práce hradit účastníkům. Jsou to prokázané jízdní výdeje mimo obec trvalého bydliště (pouze hromadnými dopravními prostředky), dále pak náklady na ubytování mimo obec (maximálně do 1.000 Kč/noc), stravné a pojištění.

Poznámka

Přehledná práce.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x44e59f6bed55f.zip (8 kB)
Nezabalený formát:
Rekvalifikace.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse