Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Relační datový model

Relační datový model

Kategorie: Informatika

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce nejprve vysvětluje, co je to datový model, jak funguje a definuje základní pojmy nutné k práci s ním. Poté se zabývá návrhem jednoduchého relačního datového modelu, jehož smyslem je evidence předpisů plateb do fondu oprav a na zálohy na služby a k nim náležejících úhrad plateb jednotlivých vlastníků bytových jednotek, a to v návaznosti na kontrolu, zda jsou předepsané platby řádně placeny. Protože je tato databáze určena jako podpůrná evidence pro účetní, je v databázi zakomponován účetní předpis (zaúčtování MD, DAL).

Obsah

1.
Relační datový model
2.
Návrh jednoduchého relačního datového modelu
2.1.
Zadání
2.2.
Příprava vypracování databáze
2.3.
Popis funkcí
2.4.
Určení datových objektů
2.5.
Sledované atributy entity

Úryvek

"2.2. Příprava vypracování databáze

Model jednoduchého relačního modelu vybrané databáze v agendě podvojného účetnictví - evidence vlastníků bytových jednotek, jejich předpisů plateb a k nim náležejících úhrad plateb do fondu oprav a zálohy na služby včetně účetní předkontace - by měl být navržen tak, aby mohl sloužit jako podpůrná evidence pro účetní SVJ. Tato databáze by měla umožňovat evidenci vlastníků bytových jednotek včetně jejich základních osobních údajů (jméno a příjmení, rodné číslo, číslo bytové jednotky (BJ), popř. další údaje ), evidenci předpisů plateb (platba do fondu oprav (FO), platba na služby (SL) ) a evidenci úhrad (plateb) přiřazených k jednotlivým předpisům plateb (úhrada může být realizována pokladnou (Po), nebo bankou (Ba) ). Databáze by měla umožňovat kontrolu, zda byly v daném účetním období uhrazeny všechny předepsané platby .
Jako nadstavba by měla být do databáze zakomponována účetní předkontace předpisů plateb a úhrad těchto předepsaných plateb.

Databáze by měla obsahovat tyto informace:

Evidence vlastníků bytových jednotek
Evidence výše předpisů plateb do fondu oprav (v Kč)
Evidence výše předpisů zálohy na služby (v Kč)
Číselník kódů pro předpis plateb do fondu oprav a zálohy na služby
Informace o úhradách plateb do fondu oprav a zálohy na služby
Číselník období
Účetní předkontace

2.3. Popis funkcí

Databáze obsahuje konstantní počet vlastníků bytových jednotek zadaných do tabulky VLASTNIK_BJ. Jedná se o bytový dům o 14-ti bytových jednotkách. Databáze umožňuje provést změnu osobních údajů k bytové jednotce v případě, že se změní vlastník (např. prodejem bytové jednotky, děděním, apod.). Zadávání nových vlastníků bytových jednotek tato databáze neumožňuje.

Dále je možné do tabulky PREDPIS zadat výši předpisů plateb do fondu oprav (FO) pro jednotlivé bytové jednotky (v Kč). Platba do fondu oprav se vypočítá podle m2 podlahové plochy jednotlivých bytových jednotek (sazba v Kč za m2). Vzhledem k tomu, že bytové jednotky mají rozdílnou velikost, liší se i jednotlivé výše předpisů plateb do fondu oprav. Každé bytové jednotce je přiřazena jiná výše předpisu platby do fondu oprav. V případě, že dojde ke změně rozpisu plateb do fondu oprav (např. dojde k odsouhlasení zvýšení nebo snížení výše platby), databáze umožňuje provést změnu v tabulce předpis pro fond oprav (FO).

Obdobou výše popsané evidence předpisů plateb do fondu oprav je evidence předpisů zálohy na služby. Do tabulky PREDPIS je možné zadat výši předpisů zálohy na služby (SL) pro jednotlivé bytové jednotky (v Kč). Výše zálohy na služby se vypočítá jednak podle m2 podlahové plochy a dále podle počtu osob žijících v bytové jednotce. Každé bytové jednotce je opět přiřazena jiná výše předpisu zálohy na služby. V případě zvýšení/snížení nákladů na služby (elektřina, plyn, správa domu, apod.) je možné zvýšit/snížit výši předpisu zálohy na služby a databáze opět umožňuje provést změnu v tabulce předpis pro zálohy na služby (SL).

Každý vlastník bytové jednotky na základě předloženého rozpisu plateb do fondu oprav a zálohy na služby provádí měsíčně úhradu. Úhrada může být provedena hotovostně na pokladně nebo bezhotovostně bankovním převodem. Způsob úhrady je u každého vlastníka přednastaven. Uhrazená částka je součtem platby do fondu oprav a zálohy na služby. Pokud dojde k úhradě platby, bude do tabulky PLATBY zadáno číslo bytové jednotky, výše platby a datum úhrady (období).

V neposlední řadě databáze obsahuje tabulku PREDKONTACE, ve které jsou uvedeny účetní předkontace předpisů plateb do fondu oprav a zálohy na služby a účetní předkontace úhrad těchto plateb."

Poznámka

RDM zpracován studentem ekonomického oboru (komb.st.). Není vhodný pro studenta IS/IT. Není ověřeno, zda je RDM vyhotoven správně.

Seminární práce je doplněna schématy, tabulkami, čistého textu se v ní nachází 9 stránek.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 45 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 38 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány ČSOB, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - 35 Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
  JEN PRO REGISTROVANÉ UŽIVATELE
  Cena za stažení je pouze 630 kreditů (=35Kč).
 4. SMS platba (Slovensko) - 1,70€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera9777
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 1,70€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse